DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
28.07.2022
dalies:
drukā:

Projekta MP 12 pārskata periodā sasniegti vēl divi jauni rezultāta rādītāji. H2020 projekti, kas novērtēts virs kvalitātes sliekšņa un saņems Eiropas fondu finansējumu projekta īstenošanai :

 • Growing Up in Digital Europe Preparation Phase “GUIDEPREP”
 • A socio-ecological evaluation of wetlands restoration and reintroduction programs in favour of the emblematic European pond turtle and associated biodiversity: a pan-European approach  “EMYS-R”

MP 12 pārskata periodā 4 DU personāla pārstāvji piedalījušies zinātniskajās konferencēs, lai veicinātu DU starptautisko sadarbību ar ārvalstu zinātniski pētnieciskajām institūcijām, kā arī paplašinātu kontaktu loku dalībai jaunās konsorcijās un meklētu sadarbības partnerus ES fondu projektu sagatavošanai.

      Īstenota otrā no projektā paredzētajām starptautiskajās zinātniskajām konferencēm. 2022.gada 21.aprīlī organizēta konference “MENEDŽMENTS” vadības un sociālo zinātņu jomā. Konference īstenota kā daļa no Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences. Projekta aktivitātes mērķis bija organizēt starptautisku zinātnisko konferenci, lai nodrošinātu DU, Latvijas un citu starptautisku sadarbības partneru zinātnisko pētījumu rezultātu atpazīstamības veicināšanu, zināšanu un ideju apmaiņu, tīklošanās iespēju paplašināšanu, kā arī lai akumulētu jaunas atziņas un dalītos zināšanās par jaunākajām tendencēm vadības un sociālajā jomā.  Konferences dalībniekiem bija iespēja uzklausīt ziņojumus par sekojošām tēmām:

 • Sabiedrisko organizāciju sniegto pakalpojumu novērtējums pilsonim: Drošības perspektīvas miera laikā;
 • Augstākās vadības komandas digitalizācijas un uzņēmumu internacionalizācijas loma ilgtspējīgam biznesam;
 • Sociālekonomisko datu prognozēšana ilgtspējīgai attīstībai reģionālajā līmenī: metodoloģijas būtība un īpatnības;
 • Patrimoniālā vidusšķira Eiropas-Amerikas civilizācijas valstīs 21. gadsimta sākumā;
 • Augstākās izglītības loma talantu konkurētspējas un izaugsmes veidošanā;
 • Publisko uzņēmumu vadības veiktspējas rezultātu novērtēšanas sistēmas;
 • Inovāciju loma izglītībā;
 • Mācību prakses Covid pandēmijas laikā;
 • Komunikācija: Davao pilsētas stratēģija un izaicinājumi;
 • ES valstu reģionu diferencēšana.

Konferencē piedalījās dalībnieki no 6 valstīm. Pēc ziņojumu uzklausīšanas tika organizēta diskusija saistībā ar uzklausītajiem ziņojumiem, akcentējot kā galveno diskusiju ietvaru “Vadības un līderības attīstība: līdzīgi vai atšķirīgi”.

Papildu informācija:
Jānis Kudiņš
Tālr. 654 25564
E-pasts:  janis.kudins@du.lv