DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
14.04.2022
dalies:
drukā:

Notikušas vairākas darba grupas sanāksmes, gan Rīgas Stradiņa Universitātē, gan kopīgi ar Daugavpils Universitāti, iesaistot Finanšu departamenta kolēģus, lai vienotos par uzņemšanas prasībām programmā un studiju maksu, ievērojot, ka Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu blokam piešķirtas budžeta vietas un “Ekonomiskā drošība” programma ir viena no tām.

Pilnībā pabeigts raksturojums un tā pielikumi. Programmas dokumenti prezentēti Rīgas Stradiņa Universitātē Dekānu padomē, Rektorātā un Senātā, kurš 18.01. apstiprināja programmas virzību licencēšanai, tāds pats lēmums pieņemts 31.01. Daugavpils Universitātes Senātā.

Izstrādāts un gan iekšēji Rīgas Stradiņa universitātē, gan ar Daugavpils Universitāti saskaņots līgums par studiju programmas realizēšanu. Šobrīd Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskā departamenta kolēģi organizē līgumu parakstīšanu un pēc līguma parakstīšanas, dokumenti tiks iesniegti licencēšanai.