DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

01.03.2022-30.06.2022 PROJEKTĀ “EPIFĪTU METAPOPULĀCIJU DINAMIKA BOREONEMORĀLĀ MEŽA AINAVĀ (1.1.1.2/VIAA/3/19/469)

14.07.2022
dalies:
drukā:

Ģenētiskās analīzes zaļās divzobes Dicranum viride paraugiem

Papildus iepriekš iegūtajiem rezultātiem 2022. gada sākumā, kad 30 Dicranum viride paraugi tika analizēti izmantojot sešus aprobētos marķierus, analīze turpināta ar ar deviņiem iepriekš aprobētiem marķieriem (ScoT_1, ScoT_7, Scot18, DAMD_URP9F, DAMD_URP38F, DAMD_OGRB01, ISSR_AGC5GA, ISSR_AGC5A9A, ISSR_AGC5GG). PCR produkti analizēti ar Perkin Elmer LabChip GX Touch HT fragmenta analizatoru, un iegūtie dati kodēti binārā matricā (fragmentu klātbūtne vai neesamība). Rezultāti liecina, ka D. viride paraugi nav ģenētiski atšķirīgi, kā arī nav novērota ģenētiskā struktūra. Šī tendence ir skaidrojama ar sugas veģetatīvo vairošanos Latvijas apstākļos, kas veido ģenētiski līdzīgus augus.

Iegūto rezultātu aprobācija Starptautiskās zinātniskās konferencēs

Pētījuma rezultāti aprobēti četrās Starptautiskās zinātniskās konferencēs:

1) DU 64. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē mutiski prezentēts transplantācijas pētījuma rezultāti par retu ķērpi Menegazzia terebrata.

Anna Mežaka, Inese Irbe, Dace Stepanova. TRANSPLANTATION EXPERIMENTS OF RARE EPIPHYTIC LICHEN MENEGAZZIA TEREBRATA IN LATVIA. ABSTRACTS OF THE 64th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY, Daugavpils Universitāte, 2022.

Konferences programma:

https://dukonference.lv/files/Programma_DU_64.konference_2022.pdf

Konferences referātu kopsavilkumi:

https://dukonference.lv/files/Tezes_64.konf._labotas.pdf

2) Trīsdesmitajā Eiropas veģetācijas pētījumu konferencē 2022 Bratislavā, Slovākijā. Prezentēti rezultāti par atsevišķu retu sūnu un ķērpu izplatību ainavas mērogā Latvijā saistībā ar mežaudzes mainīgajiem.

Anna Mežaka, Rolands Moisejevs, Māris Nitcis. Importance of forest characteritics in rare epiphytic bryophyte and lichen occurrence within boreo-nemoral landscape, p 95. Book of abstracts. 30th Conference of the European Vegetation Survey: Plant communities in changing environment. May 9–13, 2022, Slovakia. Plant Science and Biodiversity Center SAS, Bratislava, Hrivnák R. & Slezák M. (eds).

https://evs2022.sav.sk/

Konferences programma:

http://euroveg.org/download/evs/30/EVS-2022-Bratislava-Program.pdf

Konferences referātu kopsavilkumi:

http://euroveg.org/download/evs/30/EVS-2022-Bratislava-Abstracts.pdf

3) 10. Sūnu aizsardzības Eiropas padomes konferencē Zagrebā, Horvātijā prezentēts pētījums par reto sūnu aizsardzību Latvijā saistībā ar biotopiem un substrātiem.

Anna MEŽAKA, Ligita LIEPIŅA, Anete POŠIVA-BUNKOVSKA, Evita OĻEHNOVIČA, Māris NITCIS, Baiba BAMBE, Linda GERRA-INOHOSA, Ansis OPMANIS, Uvis SUŠKO. Rare EU Habitat Directive bryophyte distribution and conservation perspectives in Latvia, 9. Lpp. 10th ECCB Conference of the European Committee for Conservation of Bryophytes, May 24th-26th, 2022, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts. European Committee for Conservation of Bryophytes, Croatian Botanical Society, Botanical Garden, Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb.

Anna Mežaka prezentē pētījumu par retām sūnu sugām Latvijā
Starptautiskā konferencē Zagrebā, Horvātijā. Foto: L. Strazdiņa

Konferences programma:

https://www.eccbmeeting.biol.pmf.hr/wp-content/uploads/2022/05/ECCB_programme.pdf

Konferences referātu kopsavilkumi:

https://www.eccbmeeting.biol.pmf.hr/wp-content/uploads/2022/05/ECCB_Zagreb_Book_of_abstracts.pdf

4) 5. Ziemeļu biedrības OIKOS 2022 konferencē, Aarhusā, Dānijā. Ecology and Evolution for a Changing World.

Anna Mežaka, Inese Irbe, Dace Stepanova, Rolands Moisejevs, Anarina Vanaga. Lesson from the transplantation experiments: does rare epiphytes see substrate or forest stand in boreo-nemoral forests?

Stenda referāts par retu sūnu un ķērpju transplantāciju

https://events.au.dk/nso22aarhus/conference

Konferences programma:

https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/7B031F9C-64B5-43B7-B5AC-D0DF772C7975/27CE8095-1DE6-EC11-84B6-00155D0B0940.pdf