DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
Projekta nosaukumsProjekta realizācijas laiks
Lašveidīgo zivju simpatrisko populāciju glacio-reliktu saglabāšanas ekoloģiski-ģenētiskie aspekti Baltkrievijas un Latvijas ezerainē21.03.2014. – 15.01.2015.
Ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un iespējamo draudu izvērtēšana Latvijas-Baltkrievijas pārrobežas upēs, pamatojoties uz bioindikācijas un hidroķīmiskajiem datiem ekoloģisko risku izvērtēšanā un ekosistēmu monitoringa izstrādē2012. – 2013.
Inovatīvo hidroakustisko un digitālo video tehnoloģiju izmantošana, veicot ledus laikmeta reliktu izpēti Latvijas un Baltkrievijas pierobežu ūdenstilpnēs, lai nodrošinātu šo sugu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu2010. – 2011.
Jaunu tehnoloģiju izstrāde diferencēta sastāva un struktūras biokeramisko implantu, antioksidantu un fluorescentu krāsvielu ieguve2010.
Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās2010.
Sociālās uzvedības izcelšanās un evolūcijas eksperimentāla izpēte2010.
Jaunu fluorescentu krāsvielu izstrāde fluorescentās tehnoloģijas mērķiem2009.
Nanostrukturētu metālisku kārtiņu kristāliskās tekstūras pētīšana atkarībā no kārtiņas un tās apakšslāņa biezuma2008.
Plānu kārtiņu magnētisko īpašību atkarība no to tekstūras2007.