DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
Valsts pētījumu programmas projekta nosaukumsProjekta realizācijas laiksProjekta vadītājs
Letonika ”Starpkultūras komunikācija: Latgale-Latvija-Eiropa”2005.-2008.Zaiga Ikere
”Izglītības zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”01.01.2006.-31.03.2007.Vladimirs Menšikovs
Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” 3.etapa 9.darba paketes”Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām” īstenošana01.01.2008.-31.12.2008.Artūrs Škute
Valsts pētījumu programmas Nr.3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekts Nr. 6 “Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”2010. – 2014.Zaiga Ikere
Valsts pētījumu 5.2.1. programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV) projekts Nr. 5.2.9. “Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu2014. gada oktobris – 31.12.2017.Inese Kokina
Valsts pētījumu 5.2.1. programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)” projekts Nr. 5.2.3. “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā”2014. gada oktobris – 31.12.2017.Inta Ostrovska
(DU koordinators)
Valsts pētījumu programmas “Letonika” projekts Nr. 4.2 “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse”2014. – 2017.Maija Burima
(DU koordinators)
VPP programma “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē” (EVIDEnT), projekts Nr.1.4 “Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums” apakšprojekts “Barības ķēžu funkcionēšana vajadzībām”2014 – 2017M. Savicka
VPP programma: „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē” (EVIDEnT), projekts Nr.2.4 „Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām” apaksprojekts „Svešo sugu izplatība un ietekme saldūdens ekosistēmās”2014 – 2017J. Paidere
VPP programma: „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē” (EVIDEnT), projekts Nr.4.6 „Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem”, apakšprojekts „ Saldūdens ekosistēmu pakalpojumi un bioloģiskā daudzveidība”2014 – 2017 N. Škute