DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Izvēlne

“Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04

01.02.2022
dalies:
drukā:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekts „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04.

Projekta vispārīgais mērķis – veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (mērķa grupa), iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt mērķa grupai daudzveidīgas pieejas latviešu valodas mācībām.

Projekta realizācijas laiks – 2021. gada 13. decembris – 2022. gada 30. septembris.
Projekta budžets – 152 702,35 EUR
Projekta pedagoģiskā vadītāja – prof. Maija Burima.
Projekta vadītāja – Inese Valtere.
Projekta partneris – Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”
Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Veiksmīgi realizēts projekts “Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04

Tiek turpināta projekta “Latviešu valoda izaugsmei” realizācija

Turpinās latviešu valodas kursi projektā “Latviešu valoda izaugsmei”

We invite third country nationals to enrol in free courses of latvian language

Приглашаем граждан третьих стран записаться на бесплатные курсы латышского языка

Aicinām trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem

Ukrainas valstspiederīgie ar lielu entuziasmu apgūst latviešu valodu

Daugavpils Universitāte īsteno rakstniecības meistarklases trešo valstu valstspiederīgajiem

Projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, Nr. PMIF/6/2021/4/04, dalībnieki motivēti apgūst latviešu valodu Daugavpils Universitātē

Sākta projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, Nr. PMIF/6/2021/4/04, realizācija

We invite third country nationals to enrol for free courses of Latvian language

Приглашаем граждан третьих стран записаться на бесплатные курсы латышского языка

Aicinām trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem

Atbalstīts DU projekts „Latviešu valoda izaugsmei”