DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.05.2023 - 12.05.2023
dalies:
drukā:

11.05.2023. – 12.05.2023.

Daugavpils Universitāte, Mūzikas un Mākslu fakultāte, Vienības ielā 13

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju, Kauņas Vītauta Dižā Universitāti (Lietuva), Silēzijas universitātes Katovicē Mākslas fakultātes Cešinā Mūzikas institūtu (Polija) organizē 17. Starptautisko zinātnisko konferenci Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais.

Konferences mērķis: sekmēt starptautisku zinātnes sakaru attīstību, bagātināt Latvijas mūzikas zinātni ar jaunām atziņām, rosināt zinātniekus integrētā veidā pētīt akadēmiskās, tradicionālās un populārās mūzikas vēstures un teorijas, kā arī 20. gadsimta mūzikas analīzes jautājumus.

Tematiskās vadlīnijas:

  • Mūzikas vēstures un teorijas saikne zinātniskajā pētniecībā
  • Mūzika Latvijā un kaimiņvalstīs: vēsture un stilistika
  • Tradicionālā, populārā un džeza mūzika
  • 20. gadsimta mūzikas analīze
  • Latgales mūzikas kultūra

Konferences darba valodas: angļu, latviešu.

Uzstāšanās laiks – 20 minūtes
Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 19. marts (elektroniski).

Pieteikuma anketa (DOC, 34 Kb) jānosūta elektroniski.

E-mail: evalds.daugulis@du.lv

Tēzes angļu valodā (300 vārdi) iesūtāmas elektroniski līdz 2023. gada 19. martam.

Raksta teksts publicēšanai angļu valodā (ne vairāk kā 25000 rakstzīmes) un ziņas par autoru iesūtāmas līdz 2023.g. 30. jūlijam.

Dalības maksu – 50 EUR apmaksāt līdz 25. aprīlim un ieskaitīt ar mērķi “Konference Mūzikas zinātne šodien 2023” DU norēķinu kontā (Valsts Kase, kods TRELLV22, PVN reģ. Nr.: LV90000065985, konta Nr. LV15TREL915021 0000000, ieņēmuma kods 21399).

Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotajā starptautiski citējamā datubāzē EBSCO iekļautā zinātnisko rakstu krājumā: Music Science Today: the permanent and the changeable.

MMF 17. Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais tiek rīkota kopš 2006. gada maija. Konferences idejas inspirētāji ir DU MMF profesors, Dr. art. Ēvalds Daugulis un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa (1948–2016).

Papildus informācija:

Ēvalds Daugulis

Mūzikas katedra

Vienības ielā 13–416

Daugavpils Universitāte, LV-5401

e-mail: evalds.daugulis@du.lv

www.du.lv

Tel. 6 54 40819, 2 9124977