DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
05.05.2022 - 06.05.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju, Kauņas Vītauta Dižā Universitāti (Lietuva), Silēzijas universitātes Katovicē Mākslas fakultātes Cešinā Mūzikas institūtu (Polija) un Baltkrievijas Valsts Mūzikas akadēmiju (Baltkrievija) organizē 16. Starptautisko zinātnisko konferenci Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais.

Konfrerences norises laiks: 05.05.2022. – 06.05.2022.

Vieta: Daugavpils Universitāte, Mūzikas un Mākslu fakultāte, Vienības ielā 13

Konferences mērķis: sekmēt starptautisku zinātnes sakaru attīstību, bagātināt Latvijas mūzikas zinātni ar jaunām atziņām, rosināt zinātniekus integrētā veidā pētīt akadēmiskās, tradicionālās un populārās mūzikas vēstures un teorijas, kā arī 20. gadsimta mūzikas analīzes jautājumus.

Tematiskās vadlīnijas:

·    Mūzikas vēstures un teorijas saikne zinātniskajā pētniecībā
·    Mūzika Latvijā un kaimiņvalstīs: vēsture un stilistika
·    Tradicionālā, populārā un džeza mūzika
·    20. gadsimta mūzikas analīze
·    Latgales mūzikas kultūra

Konferences rīcības padome

Dr. Ēvalds Daugulis – Daugavpils Universitāte – konferences vadītājs

Dr. Leonidas Melnikas – Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija (Lietuva)

Dr. Romualdas Apanavičius – Kauņas Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva)

Dr. Hubert Miška – Silēzijas universitātes Katovicē Mūzikas institūts (Polija)

Dr. Nelli Matsaberidze – Baltkrievijas Valsts Mūzikas akadēmija (Baltkrievija)

Dr. Edgars Znutiņš – Daugavpils Universitāte

Mg. Gļebs Beļajevs – Daugavpils Universitāte

Mg. Olga Ušakova – konferences sekretāre

Konferences darba valodas: angļu, latviešu, krievu.

Uzstāšanās laiks – 20 minūtes

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 21. marts (elektroniski).

jānosūta elektroniski uz e-mail: evalds.daugulis@du.lv

Tēzes angļu valodā (300 vārdi) iesūtāmas elektroniski līdz 2022. gada 21. martam.

Raksta teksts publicēšanai angļu valodā (ne vairāk kā 25000 rakstzīmes) un ziņas par autoru iesūtāmas līdz 2022.g. 30. jūlijam.

Dalības maksu – 50 EUR apmaksāt un ieskaitīt ar mērķi “Konference Mūzikas zinātne šodien 2021” DU norēķinu kontā (Valsts Kase, kods TRELLV22, PVN reģ. Nr.: LV90000065985, konta Nr. LV15TREL915021 0000000, ieņēmuma kods 21399).

Sakarā ar COVID-19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju DU MMF 16. Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais iespējams notiks attālināti – ZOOM platformā.

Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotajā starptautiski citējamā datubāzē EBSCO iekļautā zinātnisko rakstu krājumā: Music Science Today: the permanent and the changeable.

MMF 16. Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais tiek rīkota kopš 2006. gada maija. Konferences idejas inspirētāji ir DU MMF profesors, Dr. art. Ēvalds Daugulis un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa (1948–2016).

Papildus informācija:

Ēvalds Daugulis

Mūzikas katedra

Vienības ielā 13–416

Daugavpils Universitāte, LV-5401

e-mail: evalds.daugulis@du.lv

www.du.lv

Tel. 6 54 40819, 2 9124977