DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Sakarā ar pāreju uz vispārēju vidējo izglītību un prasību pēc pedagogiem ar augstāko izglītību, piecdesmito gadu sākumā skolotāju institūti tika pakāpeniski pārveidoti par pedagoģiskajiem institūtiem. 1952. gada 18. aprīlī tika izdota pavēle par DVSI reorganizēšanu par augstāko mācību iestādi – Daugavpils Pedagoģisko institūtu (DPI). Mācību ilgums jaunizveidotajā institūtā bija 4 gadi, un studenti tika uzņemti 2 fakultātēs – Fizikas un matemātikas fakultātē un Filoloģijas fakultātē (Latviešu valodas un literatūras un Krievu valodas un literatūras nodaļās).

Laika gaitā pieauga gan pasniedzēju skaits, gan to zinātniskā kvalifikācija. Ja 1952. gadā institūtā darbu uzsāka 38 pasniedzēji, tad jau 1956. gadā to skaits sasniedza 100 un turpināja pieaugt. 1954. gadā izveidotas divas jaunas fakultātes – Dabaszinātņu (vēlāk Bioloģijas) un Vēstures (slēgta 1960. gadā). 1956. gads augstskolas vēsturē bija nozīmīgs ar diviem notikumiem – uzcelts jauns mācību korpuss 5. augusta ielā 13 (tagad Vienības iela) un veikta pāreja uz piecgadīgu skolotāju sagatavošanas programmu. Kopš DPI darbības sākuma strauji pieauga arī augstskolas studentu skaits. Jau piektajā DPI pastāvēšanas gadā dienas nodaļas studentu skaits bija pieckāršojies un pārsniedza tūkstoti.

90. gadu sākumā DPI mācījās vairāk nekā 2500 studentu. Arvien vairāk augstskolā tika veicināts studentu zinātniski pētnieciskais darbs, organizēti konkursi par labāko studentu zinātnisko darbu, zinātniskās studentu konferences, studentu darbu izstādes un olimpiādes. DPI darbojās vairākas interešu apvienības: Karojošo ateistu klubs (1959-1991), Internacionālās draudzības klubs (1963-1978), Studentu klubs „Optimists” (1960.-70. gadi), studentu celtniecības vienības, jauno skolotāju klubs „Lāpa” (1970-1991), Sporta klubs (1958-1998). Augstskolas kultūras aktivitāšu sekmēšanai 1961. gadā tika dibināts “Kultūras klubs” (vēlāk “Studentu klubs”), kas cieši sadarbojās ar deju kolektīvu „Laima” (dibināts 1955. gadā), dramatisko kolektīvu, jaukto un sieviešu koriem.