DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Anita Kiričuka
Studiju daļas vadītāja, docente
Studiju padome
Studiju daļa
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Vides un tehnoloģiju katedra
Ph.D.  Evita Grāvele
Dekāna p.i., docente
Studiju padome
Zinātnes padome
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Dekanāts
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Veselības aprūpes katedra
Dr. biol., prof.  Inese Kokina
Studiju prorektore, departamenta vadītāja, profesore
Studiju padome
Zinātnes padome
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
DU vadība
Budžeta komisija
Dr. paed.  Mārīte Kravale-Pauliņa
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Studiju padome
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - HSZF dekanāts