DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Anita Kiričuka
Studiju daļas vadītāja, docente
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte - Fizikas un matemātikas katedra
Studiju padome
Studiju daļa
Dr. philol. prof.  Elīna Vasiļjeva
Dekāne, profesore
Humanitārā fakultāte
Humanitārā fakultāte - Dekanāts
Humanitārā fakultāte - Rusistikas un slāvistikas katedra
Studiju padome
Dr.art.  Ēvalds Daugulis
Dekāns, profesors
Mūzikas un mākslu fakultāte
Mūzikas un mākslu fakultāte - Dekanāts
Mūzikas un mākslu fakultāte - Mūzikas katedra
Studiju padome
Prof. Dr. biol.  Inese Kokina
studiju prorektora p.i., departamenta vadītāja, profesore
Studiju padome
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Vadība
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Biotehnoloģiju departaments
DU vadība
Dr.iur.  Jānis Teivāns-Treinovskis
Dekāns, profesors
Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte - Dekanāts
Sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību katedra
Studiju padome
Dr.geol.  Juris Soms
Dekāns, asoc. profesors
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte - Dekanāts
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte - Vides zinātnes un ķīmijas katedra
Studiju padome
Dr.paed.  Sergejs Čapulis
asoc. prof.
Izglītības un vadības fakultāte
Izglītības un vadības fakultāte - Sporta katedra
Izglītības un vadības fakultāte - Dekanāts
Studiju padome