DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
27.10.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 17.–26. oktobrī Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece Dr. philol. Ilze Kačāne devās pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas celšanas un sadarbības stiprināšanas komandējumā uz Džedzjana (Zhejiang) Universitāti un Hanžou (Hangzhou) Universitāti Hanžou pilsētā un Guandunas (Guandong) Universitāti Guanžou (Guangzhou) pilsētā (Ķīna). Vizītes laikā Dr. philol. I. Kačāne tikās ar  Džedzjana Universitātes Pasaules literatūras starpdisciplināro pētījumu institūta direktoru profesoru Gexin Yang, Hanžou Universitātes Starptautiskās izglītības skolas Baltijas studiju centra vadību un docētājiem, Guandunas Universitātes Cittautu literatūras un kultūras institūta vadību, kā arī piedalījās iedvesmojošās apaļā galda diskusijās un vadīja lekcijas maģistra un doktora studiju programmu studējošajiem literatūrzinātnē un kultūras studijās. Pieredzes apmaiņas brauciens ir ilggadēju zinātnisko kontaktu rezultāts, kas iezīmē plašākas nākotnes sadarbības perspektīvas literatūrzinātnē un starpdisciplinārajos pētījumos. Brauciens tika īstenots DU pētniecības projekta “Atmiņas izpausmes: literārais un kultūrvēsturiskais aspekts” (Nr. 14-95/2023/15) un Džedzjana Universitātes programmas “Mutual Learning from Civilizations and Interdisciplinary Studies of Literature” ietvaros. Džedzjana Universitāte ieņem trešo vietu vienā no pasaules prestižākās universitāšu reitingu aģentūras “Times Higher Education” (THE) veidotajā Jaunās ekonomikas valstu reitingā “THE Emerging Economies University Rankigs 2022”.

Papildu informācija:
Ilze Kačāne
Dr. filol., vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
ilze.kacane@du.lv