DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pedagogu tālākizglītības apmācības: “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”

03.11.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru un Daugavpils pilsētas pašvaldību turpina īstenot “Neformālo tālākizglītības programmu kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”. Apmācību ietvaros pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomās un mācīšanas metodikā, kas mūsdienās ir kļuvusi par ilgtspējīgas attīstības pamatu.

Pedagogu tālākizglītības apmācību programmas mērķis ir bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM un uzņēmējdarbības izglītības jomās, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Apmācības īsteno Daugavpils Universitātes akadēmiskais un zinātniskais personāls.

PIETEIKUMA FORMA

Apmācību tēmas:

1. Kompetenču pieejas izaicinājumi STEM jomas skolotājiem, mācību process digitalizācijas apstākļos.  Neformālās metodes STEM jomā prasmju attīstīšanai.

2. Stromantas stāsts: no holistiskā dzīvības procesu norises konteksta līdz ilgtspējīgai palodzei

3. Nanotehnoloģijas mūsu ikdienā

4. Pētnieciskās prasmes pilnveidošana ķīmijas mācīšanās procesā

5. STEM lietišķās jeb pielietojamās nozares – Zemes tālizpēte un ĢIS dabaszinātņu izglītībā.

6. ICT tehnoloģijas mācību procesā

7. Prasmes izaugsmei un nākotnei: metodes un pieejas STEM skolotājiem. 

8. Biznesa vide 

Plānotie datumi: no 25.novembra līdz 17.decembrim, piektdienās un sestdienās. 5 nodarbības plānotas ZOOM vidē, bet 3 – klātienē, Daugavpils Universitātē.

Apmācības tiek organizētas projekta  “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros.


Vairāk informācijas:
Dzintra Iliško dzintra.ilisko@du.lv