DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

HSZI Ilgtspējīgas izglītības centra līdzdalība konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”

12.09.2022
dalies:
drukā:

2022.gada 8.septembrī Cēsīs notika ikgadējā konference  “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”. Konferencē piedalījās Humanitāro un sociāko zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesore Dzintra Iliško ar referātu par iekļaujošas izglītības izaicinājumiem un aktualitātēm.  Konferences virsmērķis bija veicināt iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi, veidojot vienotu izpratni par iekļaujošas izglītības jēdzienu Latvijā. Konferences uzdevumi: dot iespēju izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, metodiķiem, pašvaldību izglītības speciālistiem un kvalitātes vērtēšanas ekspertiem vienkopus iegūt informāciju par esošo un plānoto izglītības politiku iekļaujošas izglītības jautājumos, aktuālajiem pētījumiem, labas prakses piemēriem un citiem pieejamajiem resursiem iekļaujošas izglītības jomā Latvijā un pasaulē un veidot mērķtiecīgu un sistēmisku izglītības kvalitātes monitoringu izglītības kvalitātes nodrošināšanai, apkopojot aktuālos datus un informāciju (labas prakses piemēri un pētījumi, valsts, pašvaldību, augstākās izglītības, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju iesaiste un redzējums), kuri raksturo esošo situāciju Latvijā iekļaujošas izglītības jomā. 

Konferenci rīkoja Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Cēsu novada pašvaldību un a/s Swedbank. Konferences notika hibrīdformā. Klātienē piedalījās ap 250 dalībniekiem, bet tiešsaistē sekot konferences norisei tika dota iespēja līdz 1000 dalībniekiem.  

Konferences 1. sesija bija veltīta pārvaldības jautājumiem, aktualizējot valsts iestāžu darbību iekļaujošas izglītības sistēmas pakāpeniskā izveidē. Savukārt, konferences 2. sesijā klātienē un tiešsaistē uzstājās augstākās izglītības iestāžu pētnieki, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvji, un iepazīstināja ar pēdējos 5-7 gados veiktajiem pētījumiem un projektiem iekļaujošas izglītības jomā, pieejamajiem resursiem, iegūtajām pieredzēm, kas veicina iekļaujošu izglītību.  

HSZI IIC profesore Dzintra Iliško