DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.09.2020
dalies:
drukā:

Pirms kāda laika masu mēdijos izskanēja ziņa par zinātnei jaunas vienšūnas parazītu sugas atklāšanu Latvijā. Šodien viena no šī atklājuma autorēm Viktorija Kirillova Daugavpils Universitātē (DU) bioloģijas promocijas padomē ļoti veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas savvaļas dzīvnieku muskulatūrā konstatēto Sarcocystis spp. daudzveidība un apraksts”. Pieaicinātie eksperti prof., Dr.hab.biol., Ludmila Vīksna (Rīgas Stradiņa universitāte) un prof., Dr.hab., Saulius Petkevičius (Lietuvas Veselības Zinātņu Universitāte, Lietuva) ļoti augstu novērtēja Daugavpils Universitātē izstrādāto V.Kirillovas darbu, atzīmējot,  ka darbs atbilst nopietnam starptautiskam līmenim. Arī DU bioloģijas promocijas padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis sēdes laikā uzsvēra, ka Daugavpils Universitātes parazitologi strādā nopietnā starptautiskā līmenī un V.Kirillovas darbs ir apliecinājums tam. “Šis ir kārtējais šogad bioloģijas promocijas padomē aizstāvētais darbs, par kura līmeni mēs varam tikai priecāties. Plaša starptautiskā sadarbība, kopīgās publikācijas un skaidrs pētījuma dizains ir rezultatējies šajā promocijas darbā. Moderno mūsdienu bioloģijas pētījumu metožu pielietojums, iegūto datu analīze un interpretācija lieliski parāda, ka V. Kirillova ir lieliski orientējas savā pētījumu tēmā un viņas vārdu mēs dzirdēsim. Jaunās zinātnieces pētījumu rezultāti ir nopietns pienesums labākai izpratnei par Latvijas parazītsugām un to radītajiem riskiem”.

V.Kirillovas promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr. Muza Kirjušina saka: “Viktorijas Kirillovas promocijas darbs veltīts aktuālai parazitoloģijas tēmai gan no bioloģijas, gan no medicīnas viedokļa. Pētījuma gaitā tika izmeklēti dažādu sugu parazītu starpstarpsaimnieki (rudas lapsas, jenotsuņi, mežacūkas un grauzēji) uz vienšūņa Sarcocystis klātbūtni muskulatūrā un vairākos iekšējos orgānos. Tiešā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Spānijas tika aprakstīta jauna zinātnei suga – Sarcocystis ratti n. sp. Aļņu muskulatūrā pirmo reizi tika konstatēta cita parazītu suga Sarcocystis linearis, kas iepriekš zināma no citām pārnadžu dzīvnieku sugām. Līdzīgi, Sarcocystis lutrae pirmo reizi tika izolēta no rudās lapsas muskulatūras. Savulaik iepriekš šis parazīts tika novērots ūdra un āpša audos. Viktorijas Kirillovas pētījumi būtiski papildina mūsu zināšanas par šīs ģints sugu sastāvu un to starpsaimniekiem”.

V. Kirillova ir studējusi bioloģiju Daugavpils Universitātē, iegūstot bioloģijas bakalaura, maģistra un tagad arī zinātņu doktora (PhD) grādu bioloģijā.