DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
30.04.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 24. aprīlī Helsinku Universitātē (Somija) norisinājās Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas (P&I) programmas Apvārsnis Eiropa projekta Kultūrpratības vērtība Eiropā (Cultural Literacies’ Value in Europe) atklāšanas ģenerālasambleja, kurā piedalījās Humanitāro un sociālo zinātņu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece Alīna Romanovska. Tikšanās laikā tika apspriesti projekta mērķi un uzdevumi, realizācijas posmi un darba pakešu konverģence. Īpaša uzmanība tika pievērsta projekta rezultātu ietekmes veicināšanas aktivitātēm.

Projekts Kultūrpratības vērtība Eiropā izmanto pārmaiņu teorijas ietvaru (Theory of Change) un sociālās atdeves no ieguldījumiem (Social Return on Investment) analīzes metodi, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par kultūrizglītības vērtību un veicinātu sociālo kohēziju. Projekta mērķis tiks sasniegts četros posmos: pirmkārt, notiks formālās un neformālās kultūrizglītības kartēšana; otrkārt, tiks realizēti pilotprojekti, lai palīdzētu identificēt un sasniegt konkrētus rezultātus kultūrizglītībā; treškārt, tiks novērtēta kultūrizglītības aktivitāšu nozīme, aprēķinot to ietekmi, kas savukārt veicinās sabiedrības izpratni par to, kur, kad un kā jauniešu kultūrpratība tiek attīstīta un diferencēta dažādās mācību vidēs; ceturtkārt, tiks izstrādāts novatorisku prakšu un materiālu kopums kultūrizglītības pedagogu atbalstam, lai vecinātu sociālo taisnīgumu un iekļaušanu, kā arī uzlabotu jauniešu dzīvi, izmantojot sadarbības pedagoģiju. Minētie posmi veido zināšanu un prakses ķēdi, kas veicina jauniešu personības attīstību, viņu pozitīvu iesaistīšanos un “citādā” pieņemšanu. Kultūrpratība projektā netiek uzskatīta tikai par indivīda prasmju un kompetenču kopumu, bet gan par parādību, kurai ir raksturīgi dažādi sociālie konteksti. Novērtējot kultūrizglītības ietekmi, tiks veicināta domu apmaiņa par jauniešu kultūrpratības nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Projekta ilgums: 2024. gada 1. marts – 2027. gada 28. februāris

Projekta mājaslapas adrese: https://www.clivieproject.eu  

Projektu atbalsta Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis Eiropa”, granta līgums Nr. 101132285.

Papildu informācija:
Daugavpils Universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece Alīna Romanovska
alina.romanovska@du.lv