DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU DMF Vides zinātnes studente piedalās Jauno Vides reportieru konkursā

26.04.2021
dalies:
drukā:

Katru gadu Nodibinājums “Vides izglītības fonds” rīko Jauno Vides reportieru konkursu, kurā var piedalīties jaunieši 11 – 25 gadu vecumā, iesūtot savus darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā. Labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.

Šogad savu darbu “Baltijas jūras patiesās emocijas” konkursam ir iesūtījusi Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Vides zinātnes studente Betija Elīza Lāce.

*Our baltic sea…, 2017; UN Environment, 2017; Water pollution…, 2018; Zalewska et al., 2015-2019, BLASTIC…, 2019;
**BLASTIC…, 2019; Venske et al., 2019.

Izmantotie interneta resursi

BLASTIC: Tackling plastic litter in the Baltic Sea, 2019 g. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Latvia/blastic-tackling-plastic-litter-in-the-baltic-sea [skatīts 2021.g. 29. martā]

MARLIN Project, Final Report of Baltic Marine Litter Project 2013 g. URL: http://projects.centralbaltic.eu/project/447-marlin [skatīts 2021.g. 26. martā]

Mind your own cigarette butt – fish do not smoke, 2018 g. URL: https://www.blastic.eu/mind-cigarette-butt-fish-not-smoke/ [skatīts 2021.g. 29.martā]

Our baltic sea – let`s fix the damage we have caused, 2017 g. URL: https://www.blastic.eu/baltic-sea-lets-fix-damage-caused/ [skatīts 2021.g. 27.martā]

Water pollution data in the Baltic Sea basin – a local to regional approach, 2018 g. URL: https://www.siwi.org/publications/water-pollution-data-baltic-sea-basin-local-regional-approach/ [skatīts 2021.g. 29.martā]

Zinātniskie raksti

Venske, I. R., Dailide, R., Dailidiene, I., & Dabuleviciene, T. (2019). Research of geographical sustainable consumption: influence of consumer behavior on marine litter in different Baltic sea coastal areas. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21. Database: Ebscohost Academic Search Complete.

Zalewska, T., Maciak, J., Grajewska, A., (2021). Spatial and seasonal variability of beach litter along the southern coast of the Baltic Sea in 2015–2019 – Recommendations for the environmental status assessment and measures. Science of The Total Environment. Vol. 774. Database: ScienceDirect.

Iedvesmas avots

Baltijas jūras krastu piesārņojums, reālais situācijas atspoguļojums, kas līdzinās autores iedomātajai kompozīcijai.