DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
07.02.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 5. – 6. februārī Daugavpils Universitātē notika 13. starptautiskā Eirāzijas valodniecības un sociālo zinātņu konference (Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ECLSS 2022). DU profesore, Dr. philol. Maija Burima jau kopš pirmās ECLSS konferences ir zinātniskā foruma zinātniskās komitejas locekle, piesaistot konferenci Latvijai – Daugavpilij un Rīgai – jau trešo reizi. Šogad, rēķinoties ar COVID-19 pandēmijas epidemioloģiskajiem apstākļiem, konference notika attālināti. Konferences sekciju darbā iesaistījās 127 dalībnieki no 18 valstīm: Turcijas, Kosovas, Izraēlas, Bulgārijas, Serbijas, Uzbekistānas, Pakistānas, Ukrainas, Polijas, Latvijas, Lietuvas, Malaizijas, Kazahstānas, Maķedonijas, Azerbaidžānas, Kipras, Albānijas, Apvienotās Karalistes. No Latvijas konferencē piedalījās doktora studiju programmas “Literatūrzinātne” docētāji un studējošie. Jāatzīmē konferences dalībnieku augstais zinātniskais potenciāls – 92% konferences dalībnieku ir doktora zinātniskais grāds. Konferences īpaša iezīme – tajā gan kā referenti, gan kā klausītāji piedalās ne tikai zinātnieki, bet arī pašvaldību, nevalstisko organizāciju un industrijas pārstāvji, kā arī citi augstākās izglītības sociālie partneri.  Konferencē visplašāk pārstāvētas bija valodniecības un izglītības zināņu jomas, taču piedalījās daudz arī citu zinātnes nozaru pārstāvju, kas pievērsās juridisko zinātņu, socioloģijas, informācijas drošības, digitālās sabiedrības, finanšu, ekolingvistikas, literatūrzinātnes un dzimšu studiju aktuāliem jautājumiem. Uz konferencē nolasīto referātu pamata izstrādātās publikācijas tiks iekļautas konferences materiālu krājumā. ECLSS konference 13 aizvadīto gadu laikā faktiski ir kļuvusi par vērienīgu zinātnisko klasteri, kura ietvaros tā dalībnieki definē jaunu projektu idejas un startē kopīgos projektu pieteikumos, kā arī uzsāk sadarbību pētījumu un publikāciju izstrādē. 

Papildu informācija: DU HF Latviešu literatūras un kultūras katedras prof. Maija Burima, e-pasts maija.burima@du.lv