DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Veiksmīgi realizēta DU starptautiskā vasaras skola “Pierobežas fenomenoloģija: Austrumlatvija”

26.08.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 20. augustā noslēdzās Daugavpils Universitātes Latvijas Studiju centra īstenotā starptautiskā latviešu valodas un kultūras vasaras skola “Pierobežas fenomenoloģija: Austrumlatvija”.

Desmit dienas desmit ārvalstu stipendiāti no Ukrainas, Meksikas, Itālijas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Uzbekistānas, Kirgizstānas, Kazahstānas un Turcijas klātienē un attālināti apguva divus vasaras skolas programmas moduļus: “Latviešu valodas kā svešvalodas apguve A1 līmenim” un “Pierobežas fenomenoloģija”.

Modulī “Latviešu valodas kā svešvalodas apguve A1 līmenim” vasaras skolas dalībnieki apguva latviešu valodas runāšanas, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas pamatprasmes A1 zināšanu līmenī, pievēršoties latviešu valodas lietojumam saziņas situācijās ikdienā un profesionālajā komunikācijā. Latviešu valodas apguvei tika izmantoti mūsdienīgi elektroniskie resursi un daudzveidīgi mācību materiāli. Kursa noslēgumā dalībnieki pildīja testu par viņu valodas prasmju atbilstību A1 zināšanu līmenim.

Modulī “Pierobežas fenomenoloģija” izglītojamie klātienē vai virtuāli apmeklēja daudzus Latvijas pierobežas kultūrvēsturiskos, radošo industriju un dabas ainavu objektus, zemnieku saimniecības, iepazīstot un analizējot to specifiku, attīstības potenciālu, sociālos un ekonomiskos aspektus no robežlokācijas perspektīvas.

Dalībnieki diskusijās un praktisko uzdevumu izpildes laikā dalījās savā redzējumā par pierobežas reģionu attīstības izaicinājumiem, iespējām un problēmām, analizēja Daugavpils, Latgales reģiona un Austrumlatvijas sabiedrību, kultūru un vēsturi, salīdzināja Latvijas un Eiropas pierobežas teritorijas ar savas mītnes zemes piemēriem.

Ekskursijā pa Daugavpils pilsētu ar retro tramvaju, braucot garām būtiskākajiem pilsētas kultūrvēstures objektiem, tika atzīmēti svarīgākie fakti par pilsētā pastāvošo pierobežai raksturīgo multietniskumu un reliģisko daudzveidību. Pēc ekskursijas radošā grupu darbā hibrīdformātā, tika raksturoti un analizēti gūtie iespaidi. Praktisks robežšķērsošanas piemērs Eiropā vasaras skolas dalībniekiem, kas pārstāvēja valstis ārpus Eiropas, bija brauciens uz Lietuvas pierobežas Zarasu pilsētas svētkiem.

Dodoties virtuālās vai klātienes ekskursijās pa Daugavpils cietoksni un Daugavpils Skrošu rūpnīcu, tika veikta pierobežas kultūrvēstures un ekonomiskās dzīves slāņu analīze. Viesojoties Paula Sukatnieka mājās un dārzā Dvietes pagastā, podnieka Aivara Ušpeļa darbnīcā Maltas pagastā un Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecībā “Kurmīši”, tika aplūkotas vietējās ekonomikas attīstības iezīmes un gastrotūrisma potenciāls. Pierobežas attīstībai būtiskie dabas resursi tika analizēti, skatoties filmu par dabas parku “Dvietes paliene”.

Ekskursijā Raiņa mājā Berķenelē tika iepazītas pierobežas vērtības Latvijas kultūras kanona kontekstā. 

Vasaras skolas dalībnieki guva spilgtus iespaidus, aplūkojot Kristus Karaļa kalnu, pašu rokām gatavojot maizi Aglonas Maizes muzejā un izbaudot vienu visspilgtākajām Latvijas dabas ainavām Čertoka ezera mistiskajā atmosfērā. 

Savukārt, attālināta formāta dalībnieki iepazinās ar nometnes organizatoru izstrādātajām filmām par Aglonas maizes muzeju, baziliku un Līvānu mākslas un amatniecības centru. 

Viens no katras DU LSC organizētās vasaras skolas spilgtākajiem notikumiem ir latviešu tautas deju un etnogrāfisko rotaļu meistarklase Latvijas tautu tērpos. Katrs dalībnieks uzlaikoja kāda Latvijas novada tautas tērpu, uz brīdi iejūtoties Latvijas iedzīvotāja lomā.

“Nacionālo kultūru pēcpusdienā” dalībnieki prezentēja savas mītnes zemes skaistākās vietas, raksturīgākos ēdienus un kultūrvēsturisko mantojumu. Dalībnieki ar lepnumu un prieku sniedza spilgtas prezentācijas, izceļot arī starptautisko attiecību un pierobežas aspektu nozīmi nacionālajās kultūrās.

Vasaras skolas dalībniekiem, kas piedalījās skolā attālinātā formātā, šīs skolas satura atbalstam tika izveidota e-studiju vide Moodle. Tajā bija pieejami skolas vajadzībām izveidoti oriģināli videomateriāli par klātienes dalībnieku apmeklētajiem izpētes objektiem.

Vasaras skolas izlaidums notika 2022. gada 20. augustā. Skolas organizatori un dalībnieki kopīgi atskatījās uz Latvijā aizvadīto mācību posmu. Tika izveidotas domu kartes par gūtajiem iespaidiem un veiktajiem secinājumiem par pierobežu teritoriju specifiku, ieguvumiem, izaicinājumiem. Dalībnieki akcentēja robežteritorijas vienojošos un nošķirošos  jautājumus tādās jomās kā migrācija, tirdzniecība, drošība, valodas politika, cilvēktiesības un kultūrapmaiņa.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni, kas palīdzētu uzlabot vasaras skolas programmu turpmāk, tika veikta šī gada absolventu aptauja. Tajā vasaras skolas dalībnieki atzinīgi novērtēja organizatoru izmantotās metodes un risinājumus mācību procesa īstenošanā gan latviešu valodas apmācībā, gan pierobežas fenomenoloģijas studiju modulī. Par vasaras skolas sniegtajiem iespaidiem liecina dalībnieku sniegtās atsauksmes:

Uriels Maldonado Zamudio (Uriel Maldonado Zamudio), Meksika: Paldies par iespēju! Šī vasaras skola man paliks atmiņā vēl ilgi.

Aļona Makarova (Olena Makarova), Ukraina: Šī vasaras skola bija lieliska. Bija ļoti interesanti uzzināt par Austrumlatvijas pierobežu un iepazīties ar tik lieliskiem cilvēkiem no visas pasaules.

Klaudija Garenjāni (Claudia Garegnani), Itālija: Man bija brīnišķīga iespēja gūt pārsteidzošu daudzumu jaunas informācijas un iespaidu, tas man patiešām ir kā dārgums. Es jūtu, ka atgriezīšos mājās kā cits cilvēks: bagātināta ar saskarsmes pieredzi un atvērta jauniem iespaidiem!

Dzie Čens (Jie Chen), Ķīna: Šīs vasaras labākā vasaras skola! Es ļoti izbaudīju latviešu valodas nodarbības.

Vasaras skolas noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti par “Latviešu valodas un pierobežas fenomenoloģijas” programmas apguvi 6 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) apjomā un par iegūto latviešu valodas prasmju atbilstību A1 līmenim.

Vasaras skolas ieviešanai nepieciešamo finansējumu šī programma saņēma, piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) konkursā.

Vasaras skolu realizē DU Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs.

Vasaras skolas komanda: Dr. philol., prof. Maija Burima (Vasaras skolas vadītāja),  Sergejs Poļanskis, Diāna Skuķe, Ilmārs Mežaraups.

Šo projektu finansiāli atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Dr. philol., prof. Maija Burima

DU HF Latvijas studiju centra vadītāja

E-pasts: summerschool@du.lv