DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
25.06.2024 - 22.07.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte piedāvā 17 maģistra un 10 doktora studiju programmas.

Pieteikties studijām var no 2024. gada 25. jūnija līdz š.g. 22. jūlijam:

  • personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību,
  • pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālu,
  • attālināti AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, sūtot vēstuli uz e-pastu: uznemsana@du.lv.

Reflektantu pieteikumu pieņemšana klātienē noris Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodaļā

Vienības ielā 13, 111. auditorijā  darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

E-pasts: uznemsana@du.lv.

Uzņemšanas noteikumi pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studijām

Uzņemšanas noteikumi pilna un nepilna laika studijām doktorantūrā

Plašāka informācija par uzņemšanu: https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/.

Nāc studēt DU!