DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.02.2022 10:00
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Sporta katedra aicina studējošos un visus interesentus piedalīties ikgadējā Studentu 7. zinātniskajā konferencē ”Sporta izglītības aktualitātes”, kura norisināsies 2022. gada 11. februārī plkst. 10:00-14:00 videokonferences platformā Zoom.

Konferences dalībnieki: DU bakalaura studiju studējošie.

Konferences mērķis: Veicināt studējošo spēju pielietot teorijas un prakses atziņas zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Konferences uzdevumi:

  1. Veicināt zinātnes atklājumu pārnesi uz sporta izglītības īstenošanas praksi.
  2. Sekmēt spēju analizēt aktuālās problēmas un to risinājumus sporta izglītības jomā.
  3. Rosināt argumentēti diskutēt par mūsdienu sporta izglītības aktualitātēm.

Konferences darba valoda: latviešu.

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 7. februāris (elektroniski).

Pieteikuma anketa (DOC, 21 Kb) jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi alona.korniseva@du.lv līdz 07.02.2022.

Prasības pieteikuma anotācijas noformēšanai: apjoms līdz 300 vārdiem latviešu valodā, MS Word, Times New Roman, 12pt, iekļaujot sekojošo informāciju: autors, referāta tēma, aktualitāte, mērķis, metodes, galvenie rezultāti un secinājumi.

Reģistrācija konferencei tiks apstiprināta tikai ar pievienotu anotāciju.

Prezentācijas ilgums: 10 minūtes (7 min – uzstāšanās, 3 min – apspriešana).

Prezentācijas materiāli jāsagatavo MS PowerPoint Presentation vai MS PowerPoint Show formātā.

_______________________

Papildu informācija:
Sporta katedras vadītāja p.i. Dr. psych. Aļona Korniševa

e-pasts: alona.korniseva@du.lv

tālr. +371 26219848