DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
13.05.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Sporta katedra un Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra sadarbībā ar Klaipēdas Universitāti (Lietuva) un  Rivnes Valsts humanitāro universitāti (Ukraina) organizē ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci ”Sports: izglītība, zinātne, tehnoloģijas”, kura notiks tiešsaistē 2022. gada 13. maijā plkst. 10:00-15:00, izmantojot videokonferenču platformu ZOOM.

Konference norisināsies divās sekcijās: Sporta pedagoģijas un Psiholoģijas sekcijās, kurās maģistranti, docētāji, sporta izglītības jomas speciālisti popularizēs savu zinātniski pētniecisko darbību sporta pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes jomā.

Konferences mērķis: Sekmēt starpdisciplināru inovatīvi pētniecisku darbību sporta pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes jomā, veicinot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un Eiropas valstīs.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Pieteikšanās konferencei: līdz 2022. gada 10. maijam (elektroniski).

Pieteikuma anketa (DOC, 17 Kb) ar referāta anotāciju jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi alona.korniseva@du.lv līdz 10.05.2022. 

Prasības referāta anotācijas noformēšanai: apjoms līdz 300 vārdiem, MS Word, Times New Roman, 12pt, iekļaujot sekojošo informāciju: autors/i, referāta nosaukums, aktualitāte, mērķis, metodes, galvenie rezultāti un secinājumi.

Referāta prezentācija jāsagatavo MS PowerPoint Presentation vai MS PowerPoint Show formātā.

Prezentācijas ilgums: 8-10 minūtes.

Konferences kontaktinformācija:
Dr. psych. Aļona Korniševa

Sporta katedras vadītāja p.i.

e-pasts: alona.korniseva@du.lv

tālr. +371 26219848