DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
31.05.2024
dalies:
drukā:

Sadarbojoties 4 partneraugstskolām – Daugavpils Universitātei, Latvijas Universitātei, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijai un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai jau otro gadu tiek rīkota Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference “Bērns. Skolotājs. Izglītība.” esošajiem un topošajiem pirmsskolas skolotājiem, programmas “Pirmsskolas skolotājs” studējošajiem, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumu “Kā topošie skolotāji var veicināt kvalitatīvas izglītības attīstību pirmsskolā?”. Šogad Latvijas augstskolu studējošie dalīsies savas labās prakses pieredzē ar kolēģiem no Israēlas, Portugāles, Lietuvas.

Konference norisināsies 31.05. plkst. 10:00 tiešsaistē.

Konferences mērķis irsekmēt studējošo pētnieciskās kompetences attīstību un sadarbību pirmsskolas izglītības problēmu un risinājumu apzināšanā.

Konferencē tiks apspriesti šādi temati:

  • Problēmas un risinājumi pirmsskolas izglītības praksē.
  • Inovatīvas mācību metodes pirmsskolas izglītībā.
  • Bērna un skolotāja kompetences pirmsskolas izglītības saturā.
  • Pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā pirmsskolas izglītībā.

Konferences darba valoda: latviešu un angļu.

Konferencē var piedalīties kā dalībniekam, uzstājoties ar prezentāciju, un kā klausītājam.

Reģistrēties konferencei var tiešsaistē Reģistrēšanās konferencei vai sūtot pieteikumu uz e-pastujana.grava@rtu.lvlīdz 20.05.2024. Pieslēgšanās saite būs pieejama pēc reģistrācijas.

Aicinām visus interesentus dalīties savās idejās un praktiskajā pieredzē pirmsskolas izglītībā!

Studentu konference 2024

Students conference 2024

Papildu informācija:

Isā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktore

Dr.psych., Mg.ed., docente Aļona Korniševa

e-pasts: alona.korniseva@du.lv

tālr. 26219848