DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Šogad DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomē aizstāvēts otrais promocijas darbs

14.03.2023
dalies:
drukā:

Šī gada 10. martā Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomē zinātniskā grāda pretendents

Nikolajs Jefimovs

aizstāvēja promocijas darbu „Kapitālsabiedrības valdes kompleksa darba izvērtēšana komerciālo attiecību organizācijas jomā”. 

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec., Daugavpils Universitātes asociētā profesore Aina Čaplinska.

Promocijas darbs ir veltīts kapitālsabiedrības valdes darba izvērtēšanas sistēmas analīzei un tās izplatības izpētei Latvijas ekonomikā. Darba tēma un izpētes rezultāti ir aktuāli un sniedz nozīmīgu ieguldījumu korporatīvās pārvaldības modeļu izpētei Latvijā un citas valstīs.

Promocijas darba ietvaros autors sniedza skaidrojumu par  kapitālsabiedrības valdes jēdzienu un tā vēsturisko attīstību, analizēja valdes darba organizācijas pamata nosacījumus komerciālo attiecību jomā. Kā arī izpētīja kapitālsabiedrības valdes darba izvērtēšanas institucionālās sistēmas zinātniski-teorētisko bāzi Latvijas tiesībās, noteica kapitālsabiedrības valdes darba izvērtēšanas sistēmas izmantošanas līmeni Latvijas korporatīvās pārvaldības sistēmas ietvaros.

Papildu informācija:
Alīna Daņileviča
DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas