DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Šogad DU Ekonomikas un  uzņēmējdarbības promocijas padomē aizstāvēts ceturtais promocijas darbs

13.09.2023
dalies:
drukā:

2023.gada 12.septembrī notika DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu “Latvijas robežsargu profesionālās attīstības ilgtspējīga vadība” aizstāvēja zinātniskā grāda pretendents Valdis Jukšs. Promocijas darba zinātniskā vadītāja – Ph.D., Daugavpils  Universitātes profesore Dzintra Iliško.

Promocijas darba tēmas aktualitāti nosaka mūsdienās pastāvošie riski Latvijas valsts drošības jomā – robežas nelikumīga šķērsošana, nelikumīga preču pārvietošana pāri robežai, kā arī nepieciešamība atbilst starptautiski noteiktajām prasībām attiecībā uz robežsargu profesionalitāti.

Promocijas padomes locekļi augsti novērtēja promocijas darbu un vienbalsīgi nobalsoja piešķirt Valdim Jukšam zinātnes doktora grādu, zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs, izglītības vadības apakšnozarē.  

Apsveicam Valdi Jukšu ar promocijas darba aizstāvēšanu zinātnes doktora (Ph.D.) grāda sociālajās zinātnēs iegūšanai!