DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
25.01.2024 - 26.01.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 25.–26. janvārī Daugavpils Universitātē (DU) notiks ikgadējā starptautiskā humanitāro zinātņu konference „Janvāra lasījumi” (līdz 2023. gadam – DU Humanitārās fakultātes „Zinātniskie lasījumi”). Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

DU XXXIV starptautiskā humanitāro zinātņu konference „Janvāra lasījumi” tiks organizēta septiņās tematiskajās darba grupās:

  • Angļu valoda: sinhronija un diahronija;
  • Baltu valodas: sinhronija un diahronija;
  • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā;
  • Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā;
  • Cilvēks un pasaule literatūrā un kultūrā;
  • Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas;
  • Vēsture: avoti un cilvēki.

Tiešsaistes pieteikums dalībai konferencē un referāta anotācija jāiesūta līdz 2024. gada 5. janvārim vietnē lasijumi.du.lv. Konference notiks hibrīdformā (gan klātienē DU telpās, gan tiešsaistē ZOOM platformā).

Konferences materiāli pēc zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiski citējamā datubāzē EBSCO iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas; Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; Valoda dažādu kultūru kontekstā; Vēsture: avoti un cilvēki.

DU humanitāro zinātņu konference tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra pēdējā ceturtdienā un piektdienā, tāpēc konferences organizētāji un dalībnieki to sauc par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētāji ir DU emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Papildu informācija:

Daugavpils Universitāte

Vienības ielā 13

tālr.: +371 65424238

e-pasts: hl@du.lv