DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
05.01.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 27. – 28. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXXII Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u.c.

XXXII Zinātniskie lasījumi tiks organizēti astoņās tematiskajās darba grupās:

  • Angļu valoda: sinhronija un diahronija;
  • Baltu valodas: sinhronija un diahronija;
  • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā;
  • Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā;
  • Vācu kultūra un Latvija;
  • Dzīves rakstība: tradīcija un novatoriskais;
  • Novecošana literatūrā un kultūrā;
  • Vēsture: avoti un cilvēki.

Tiešsaistes pieteikums dalībai konferencē un referāta anotācija jāiesūta līdz 2022. gada 5. janvārim vietnē lasijumi.du.lv.

Sakarā ar Covid-19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju DU HF XXXII Zinātniskie lasījumi notiks attālināti – ZOOM platformā.

Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiski citējamā datubāzē EBSCO iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijasLiteratūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmasValoda dažādu kultūru kontekstāVēsture: avoti un cilvēki.

HF Zinātniskie lasījumi tiek rīkoti kopš 1991. gada janvāra, tāpēc konferences organizētāji un dalībnieki tos dēvē arī par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Papildu informācija:

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte

Vienības ielā 13 – 314

tālr.: +371 654 24238

e-pasts: hf@du.lv