DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
29.08.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 29. augustā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā un 130. auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

KRISTĪNE KUZŅECOVA

aizstāvēs promocijas darbu Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:

Dr.iur., prof., Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte).

Oficiālie recenzenti:

Dr.iur., asociētais profesors Anatolijs Kriviņš, Daugavpils Universitāte, Latvija;

Dr.iur. Aldona Kipāne, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija;

Dr.iur., profesors Alvydas Šakočius, ģen.Jonas Žemaitis Militārā akadēmija, Lietuva.

Pieslēgšanās saite tiešsaistes platformai Zoom dalībai promocijas padomes sēdē būs pieejama DU mājaslapā.

Kristīnes Kuzņecovas promocijas darbs „Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos”

Kristīnes Kuzņecovas promocijas darba kopsavilkums (latviešu valodā)

Kristīnes Kuzņecovas promocijas darba kopsavilkums (angļu valodā)

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv

 

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv