DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.08.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 24. augustā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

ILZE RUBENIŅA

aizstāvēs promocijas darbu „Benzantrona luminofori Trematoda un Nematoda parazītu efektīvai un ātrai izpētei” zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktore (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:

Dr. biol., vad. pētniece Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija);

Dr. biol. Inese Gavarāne (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija).

Oficiālie recenzenti:

prof., Dr.habil.biol., Ewa Dorota Dzika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polija),        

prof., Dr.habil.med., Ludmila Vīksna (Rīgas Stradiņa universitāte), prof.,

Dr.biol., Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2022. gada 22. augustam, rakstot uz e-pastu: jana.paidere@du.lv.

Ilzes Rubeniņas promocijas darbs „Benzantrona luminofori Trematoda un Nematoda parazītu efektīvai un ātrai izpētei”

Ilzes Rubeniņas promocijas darba kopsavilkums

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv

 

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv