DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
22.11.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 22. novembrī plkst. 10.00 Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

DIĀNA OZOLA

aizstāvēs promocijas darbu „Ceļojuma apraksta žanra tipoloģija 20.–21. gadsimtu mijas latviešu un amerikāņu literatūrā” zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs (valodniecības un literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē)  iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. philol. prof. Maija Burima

Oficiālie recenzenti:

Dr. hum. art. vad. pētn. Laura Laurušaite (Lietuviešu literatūras un folkloras institūts);

Dr. philol. pētn. Jānis Oga (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts); 

Dr. philol. vad. pētn., asoc. prof. Alīna Romanovska (Daugavpils Universitāte).

D.Ozolas promocijas darbs  „Ceļojuma apraksta žanra tipoloģija 20.–21. gadsimtu mijas latviešu un amerikāņu literatūrā”

D.Ozolas promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2023. gada 15. novembrim, rakstot uz e-pastu: ingrida.kupsane@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv