DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
30.05.2024
dalies:
drukā:

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir latviešu valodā sagatavojusi brošūru par Ieteikumu par mākslīgā intelekta (MI) ētiku (turpmāk – Ieteikums), kuras autori ir Vācijas, Nīderlandes un Slovēnijas UNESCO nacionālās komisijas. Brošūras mērķis ir skaidrot Ieteikuma būtību un sniegt vadlīnijas valdībām, izstrādājot likumus un stratēģijas MI jautājumos.

MI ir kļuvis par būtisku daļu no cilvēku dzīves, kas vienlaikus var gan kalpot sabiedrības labā, gan radīt riskus. MI sistēmu straujā attīstība ir radījusi bažas par to ētiskumu, ņemot vērā to ietekmi uz cilvēku privātumu un iespējamo manipulāciju ar mediju saturu. Ievērojot šī jautājuma globālo mērogu, 2021. gadā UNESCO dalībvalstis pieņēma Ieteikumu par mākslīgā intelekta ētiku.