DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.03.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 12. martā plkst. 10:00 video konferenču platformā ZOOM notiks „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” (HAJ) 2021./2022. studiju gada sestā pulcēšanās!

Jūs iepazīsieties ar interesantiem lektoriem, kas sniegs jaunas zināšanas par šādām tēmām:

10:00 „Musulmaņu kopiena Latvijā”, Dr. theol. Anita Stašulāne, DU HF Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra „Latgales pētniecības institūts” vadošā pētniece.

11:00 „Mūsdienu trevelogs žanra kontekstā un tā tipiskās formas latviešu un amerikāņu literatūrā”, Mg. paed. Diāna Ozola, DU HF Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras lektore, doktora grāda pretendente ESF projektā Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”.

11:40 „Zaļā raga salas: kultūras un sabiedrības izaicinājumi”, DU HF ABSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” studējošā Erasmus+ programmas ietvaros Joiris Minneci (Mindelo Universitāte, Kaboverde). Nodarbība notiks angļu valodā.

Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē darbojas jau divpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. HAJ ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 papildu punktus, stājoties DU Humanitārās fakultātes studiju programmās.

HAJ nodarbībām vēl var pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv

Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.

Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasa un praktiskās nodarbības vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, ārzemju vieslektori un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji.

Papildu informācija:
t.: 22142679
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv
“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” lapa Facebook