DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
07.04.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 9. aprīlī plkst. 10:00 video konferenču platformā ZOOM notiks „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” (HAJ) 2021./2022. studiju gada septītā pulcēšanās!

Jūs iepazīsieties ar interesantiem lektoriem, kas sniegs jaunas zināšanas par šādām tēmām:

10:00 „Komiksi un multfilmas frankofonu kultūrā”, Mg. philol. Sergejs Poļanskis, DU HF Svešvalodu katedras lektors un vadītāja p.i., stažiere Sorenza Wilkin (Université de Mons, Beļģija).

11:00 „Modernais Vecais Stenders”, Mg. philol. Inta Genese-Plaude, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore, doktora grāda pretendente ESF projektā Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”.

Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē darbojas jau divpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. HAJ ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 papildu punktus, stājoties DU Humanitārās fakultātes studiju programmās.

HAJ nodarbībām vēl var pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv

Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.

Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasa un praktiskās nodarbības vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, ārzemju vieslektori un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji.

Papildu informācija:
t.: 22142679
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv
“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” lapa Facebook