DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Notika vebinārs Latvijas Zinātnes padomes projekta par šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas dinamiskajām sistēmām ietvaros

11.03.2021
dalies:
drukā:

Šī gada 4. martā, izmantojot ZOOM platformu, notika Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta: “Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas sarežģīto dinamisko sistēmu analīze„  (Analysis of complex dynamical systems in fluid mechanics and heat transfer),  Nr. lzp-2021/1-0076, vebinārs.

Projekta iesniedzējs ir Rīgas Tehniskā universitāte, projekta sadarbības partneris ir Daugavpils Universitātes Fizikas un matemātikas katedra. Projekta vadītājs ir prof., Dr.math. Andrejs Koliškins (RTU), projekta koordinators DU ir asoc.prof., Dr.math. Armands Gricāns. Daugavpils Universitāti projektā pārstāv asoc.prof., Dr.math. Armands Gricāns, prof., Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs, asoc.prof., Dr.math. Ināra Jermačenko, Mg.math. Diāna Ogorelova un Mg.math. Inna Samuilika.  Vebinārā tika apspriesti dalības LU 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2021. gada 26. februārī) ar diviem referātiem rezultāti un iespaidi; tika apspriesta tēžu sagatavošanas gaita dalībai tuvākajos mēnešos vēl četrās starptautiskajās konferencēs. Vebināra dalībnieki apsprieda un sniedza priekšlikumus A. Gricāna prezentētajai projekta mājas lapai, kuras adrese ir https://de.du.lv/lzp2021/ Īpaša vērība vebināra gaitā tika piegriezta publikāciju sagatavošanas aktualitātēm.

Projekts ir veltīts vairāku nestacionāru problēmu fundamentāliem pētījumiem un to pielietojumiem siltuma vadīšanā un šķidruma mehānikā.

Projekta mērķis ir izstrādāt matemātiskos modeļus un algoritmus, lai pētītu trīs galveno problēmu grupas:

  • faktoru, kas ietekmē efektīvo biomasas pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju, analīze;
  • siltuma vadīšanas un šķidruma mehānikas ātro nestacionāro procesu pētīšana (ieskaitot inverso uzdevumu risināšanu);
  • vairāku siltuma vadīšanas režīmu analīze radiālās simetrijas gadījumā un atbilstošo nelineāro robežproblēmu atrisināmības, atrisinājumu sazarošanās un bifurkāciju pētīšana.

Sagaidāmie rezultāti ir šādi:

  • izstrādāti matemātiskie modeļi, algoritmi un datorprogrammas, lai analizētu dinamiskās sistēmas, kas ir saistītas ar biomasas siltuma pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju;
  • siltuma vadīšanas nestacionāru procesu analīze un kontrole ar izstrādāto modeļu palīdzību, inverso nestacionāro hiperbolisko procesu atrisināšana (ar pielietojumiem tērauda rūdīšanā);
  • pārējas uz turbulenci ātri palēnināto plūsmu caurulēs un kanālos analīze, izmantojot absolūtās un konvektīvās nestabilitātes jēdzienus;
  • parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu nelineāro robežproblēmu analīzes jaunas metodes.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.-31.12.2023.

Projekta kontaktpersona DU: asoc.prof., Dr.math. Armands Gricāns, epasts: armands.gricans@du.lv