DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2023./2024. st. g. ceturtā pulcēšanās

22.04.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 13. aprīlī plkst. 10.00 video konferenču platformā ZOOM notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” (HAJ) 2023./2024. st. g. ceturtā pulcēšanās.

Pirmo nodarbību – „Starp humānismu un posthumānismu: Šekspīra spogulis mūsdienu cilvēkam” vadīja DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras asociētā profesore Dr. philol. Sandra Meškova. Nodarbības vadītāja iepazīstināja ar Renesanses humānisma idejām, aplūkoja to izpausmes angļu dramaturga V. Šekspīra lugās. Notika diskusija par humānisma ideju aktualitāti mūsdienās, posthumānisma perspektīvām un cilvēkam aktuālo jautājumu aplūkojumu mākslā.

Otro nodarbību – „Jauniešu valodas atveide latviešu pusaudžu/jauniešu literatūrā” vadīja DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras docente, Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003), pētniece Dr. philol. Rudīte Rinkeviča. Nodarbībā tika raksturota pusaudžu un jauniešu leksika, kam būtiska nozīme tekstveidē. Gan ieskats jauniešu literatūras vēsturē, gan mūsdienu tendenču apkopojums veidoja priekšstatu par bērnu/ jauniešu literatūras attīstības gaitu un novitātēm, īpaši akcentējot jauniešu slenga īpatnības, sākot no 20. gadsimta 20. gadu līdz pašreizējiem izdevumiem. Klausītājiem visinteresentākais, protams, bija mūsdienu žargons, barbarismi, vulgārismi un citi leksikas slāņi, kas mākslinieciskā nolūkā vairāk vai mazāk izmantoti jaunākajā prozā un dzejā (dz.krājums “Netikumīgie”, R. Bugavičūtes-Pēces romāns “Puika, kurš redzēja tumsā” u.c.).

Nodarbība notika Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003, ietvaros.

Nākamā HAJ nodarbība un izlaidums notiks 2024. gada 11. maijā! Uz drīzu tikšanos!

Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātē darbojas jau četrpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. HAJ ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 papildu punktus, stājoties DU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” studiju programmās.

HAJ nodarbībām vēl var pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.

Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasa un praktiskās nodarbības vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, ārzemju vieslektori un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji.

Papildu informācija:
t.: 22142679
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv
“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” lapa Facebook