DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Norisinājās ikgadējā Studentu 9. Zinātniskā konference “Sporta izglītības aktualitātes”

28.02.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 16. februārī norisinājās Studentu 9. zinātniskā konference “Sporta izglītības aktualitātes”, kuru organizēja Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultātes Sporta katedra.

Konferencē, kura tika organizēta videokonferences platformā Zoom, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (Veselība un fiziskā aktivitāte) 3. un 4. kursa studējošie prezentēja savus pētījumus par daudzveidīgām tēmām un aktualitātēm sporta un veselības izglītības jomā.

Konferences mērķis bija veicināt sporta un veselības izglītības teorijā un praksē iegūto zināšanu un prasmju lietošanu studējošo zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Konferences dalībniekus uzrunāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore Inese Kokina un Sporta katedras vadītājs Sergejs Čapulis, aktualizējot zinātniskās konferences nozīmi sporta un veselības izglītības attīstībā un studējošo ieguldījumu lietišķo pētījumu veikšanā un dažādu aktualitāšu risināšanā. Konferences dalībnieku pētījumu tematika aptvēra gan sporta izglītības, gan veselības jomas jautājumus, uzsvērot skolotāja lomu izglītojamo veselības saglabāšanā un fizisko prasmju attīstībā sporta un veselības stundās un ārpusstundu nodarbībās. Konferences dalībniekiem bija iespēja iesaistīties zinātniskajās diskusijās un apspriest dažādus aktuālos jautājumus izglītības jomā. 

Konferences programma

Papildu informācija:

PBSP “Skolotājs” direktore
Dr.psych. Aļona Korniševa

tālr. 26219848

e-pasts: alona.korniseva@du.lv