DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Lietuvas pedagogu pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs

18.04.2024
dalies:
drukā:

Šogad ES Erasmus+programmas ietvaros pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” 10 studējošie devās kvalifikācijas praksē uz Zarasu pirmsskolas izglītības iestādē “Lakštingalos” (iestādes vadītāja Rasa Jurevičiene) un privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Vaiko laikos” (iestādes vadītāja Aleksandra Titarenko), lai iepazītos ar Lietuvas pirmsskolas izglītības sistēmu un pedagoģiskā procesa organizācijas īpatnībām dažādās kultūrvidēs.

Atbalstot Zarasu kolēģu interesi iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu un Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm, 4. aprīlī sadarbībā ar Erasmus+ projekta koordinatori Inesi Hodanovu tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums Zarasu 24 pirmsskolas skolotājiem un administrācijai. Kolēģus no Zarasiem uzņēma Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” (iestādes vadītāja Genovefa Fedorkiva), kurā viesi iepazinās ar iestādes vēsturi un tradīcijām, apmeklēja pirmsskolas grupiņas un novēroja rotaļnodarbību fragmentus.

Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādē (iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene), kas īsteno speciālās izglītības programmas, Zarasu skolotāji iedziļinājās iekļaujošās izglītības būtībā, logopēdiskā darba organizācijā bērniem ar redzes traucējumiem, kā arī sensorās vides organizēšanā bērnu attīstības veicināšanai.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē (iestādes vadītāja Elita Ševčenko), kurā tiek īstenota vienīgā Latvijā padziļināta sporta programma, pedagogiem bija iespēja iepazīties ar daudzveidīgu sporta veidu nodarbībām, kā arī unikālo muzikālo metodi latviešu valodas lietošanas veicināšanai. Sporta skolotāju vadībā bērni nodemonstrēja savas prasmes break dance elementos, lēkšanā ar neiro lecamauklu, vingrošanā. Apmeklējot grupiņas radās pārliecība par iestādē strādājošo pedagogu sirdsdegsmi darbā ar bērniem un iespējām apmierināt bērnu daudzveidīgas attīstības vajadzības.

Izsakām pateicību pirmsskolas izglītības darba speciālistei Ingrīdai Zeļenkovai par sniegto iespēju iepazīties ar unikālām pirmsskolas izglītības iestādēm un to ikdienas darbību bērnu izglītošanā. Īpašu paldies izsakām Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, vadītāju vietniecēm un visiem pedagoģiem, kas nodrošina mūsu bērniem laimīgu bērnību! Šāda veida sadarbība apliecina, ka pedagogu darbs ir misija, kura devums sabiedrībai ir nenovērtējams!

Papildu informācija:
Dr. psych., Mg.ed. Aļona Korniševa

Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktore

tālr. 26219848

e-pasts: alona.korniseva@du.lv