DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Izsludināta pieteikšanās DU darbiniekiem ES Erasmus+ programmā

26.09.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte izsludina pieteikšanos Eiropas Komisijas budžeta un valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai (projekta līgums nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000062710) šādām ES Erasmus+ personāla mobilitātes aktivitātēm:

  1. Akadēmiskā personāla mobilitāte (docēšana partneraugstskolā (8h));
  2. Kombinēta mobilitāte (docēšana partneraugstskolā (4 h) un profesionālā pilnveide/darba vērošana, apmācība)
  3. Vispārējā personāla mobilitāte (profesionālā pilnveide/ darba vērošana/apmācība)

Pieteikšanās termiņš līdz 2022. gada 30. septembrim.

Aktivitātes īstenošanas periods no 2022. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. maijam.

Prioritāte tiks dota pretendentiem, kuri NAV saņēmuši finansējumu mobilitātei iepriekšējā projekta periodā un tiem dalībniekiem, kuri dosies docēšanas mobilitātē.

Akadēmiskā personāla mobilitāte un kombinētā mobilitāte

DU mācībspēkam mobilitātes laikā ir jāīsteno 8 akadēmiskās mācību stundas nedēļā vai arī īsākā periodā. Ja dalībnieks izvēlas kombinēto mobilitāti, tad īstenojamo stundu skaits ir 4 akadēmiskās mācību stundas nedēļā un pārējais laiksparedzēts profesionālajai pilnveidei, apmācībai, darba vērošanai partneraugstskolā.

Partnetaugstskolu saraksts pieejams šeit.

Vispārējā personāla mobilitāte

Var piedalīties DU akadēmiskais un vispārējais personāls. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitātes darbības ar maksimālu ietekmi, mobilitātes darbībai jābūt saistītai ar personāla profesionālo attīstību un jāatbilst tā mācību un personiskās attīstības vajadzībām.

Mobilitātes dalībniekiem finansējums tiks piešķirts:

Lai stiprinātu sadarbību un veicinātu mobilitāšu aktīvu dalību ar jau esošajām DU partneraugstskolām, mobilitātes uzņemošā iestāde ir jāizvēlas no DU partneraugstkolu saraksta. Jauni sadarbības līgumi netiks slēgti.

Pirms aizpildīt tiešsaistes pieteikumu, DU darbiniekam ir jāsazinās ar uzņemošo partneriestādi un jāvienojas par vizītes periodu un programmu. Pieteikumā ir jānorāda plānotais mobilitātes periods no/līdz.

Lai pieteiktos kādā no personāla mobilitātes aktivitātēm, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikums:

Papildu informācija:

Inese Hodanova
Projektu koordinatore
T.: 26078272
E-pasts: erasmus@du.lv