DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
11.12.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 11. decembrī plkst. 10.00 Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

IMANTS FREDERIKS OZOLS

aizstāvēs promocijas darbu „Koloniālisma semiotika: koloniālā telpa, struktūra, zīmes un kolonizatora – kolonizējamā dihotomija Augusta Deglava triloģijā „Rīga”” zinātnes doktora grāda  zinātnes doktors (Ph. D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs (valodniecības un literatūrzinātnes nozarē literatūras teorijas apakšnozarē)  iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. philol. prof. Maija Burima

Oficiālie recenzenti:

Dr. hist. prof. Kaspars Kļaviņš (Latvijas Universitāte);

Dr. philol. vad. pētn. Eva Eglāja-Kristsone (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts);

Dr. philol. doc. Ingrīda Kupšāne (Daugavpils Universitāte).

I.F.Ozola promocijas darbs  „Koloniālisma semiotika: koloniālā telpa, struktūra, zīmes un kolonizatora – kolonizējamā dihotomija Augusta Deglava triloģijā „Rīga””

I.F.Ozola promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2023. gada 4. decembrim, rakstot uz e-pastu: ingrida.kupsane@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv