DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU norisinājās Latvijas augstskolu zinātņu prorektoru un zinātnes struktūrvienību vadītāju sanāksme

28.05.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 24. maijā Daugavpils Universitātē notika 19. Latvijas augstskolu zinātņu prorektoru un zinātnes struktūrvienību vadītāju sanāksme. Sanāksmē piedalījās gan augstskolu, gan Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji, lai pārrunātu zinātnes jomas pašreizējās aktualitātes un nākotnes izaicinājumus. 

Tikšanās ik reizi notiek citā Latvijas augstskolā. Iepriekšējā sanāksme norisinājās Rīgas Stradiņa universitātē, bet nākamā tiek plānota Biznesa augstskolā “Turība”.

Sanāksmes dalībniekus par aktualitātēm Latvijas zinātnē informēja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta p. i. direktora vietniece zinātnes jomā Anna Leiškalne. Svarīgākos aspektus Latvijas Zinātnes padomes (LZP) darbības stratēģijā un rīcības plānā uzsvēra LZP direktores vietniece, Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta direktore Elita Zondaka.  Detalizētu informāciju par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem sniedza LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičs.

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktore, profesore, vadošā pētniece Anita Stašulāne dalījās savā pieredzē starptautiskos pētniecības projektos humanitārajās un sociālajās zinātnēs. DU aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” (LHEI) direktors Juris Aigars  iepazīstināja ar LHEI pieredzi starptautisko zinātnisko projektu īstenošanā. DU galvenā speciāliste sadarbības jautājumos Liene Leikuma-Rimicāne aicināja diskutēt par ilgtspējīgu izcilību zinātnē kā efektīva cilvēkresursu potenciāla vadību.

Sanāksmes turpinājumā viesi devās ekskursijā uz DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Banku augstskolas, Biznesa augstskolas Turība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Transporta un sakaru institūta, Vidzemes augstskolas un DU aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv