DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
08.07.2024
dalies:
drukā:

Maija izskaņā Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Mutvārdu vēstures centra pētnieki, vēstures docētāji un studenti, kā arī  kultūras mantojuma pētnieku biedrības DIVRUNA pārstāvji viesojās Augšdaugavas novada Laucesas, Kalkūnes, Medumu, Sventes un Šederes pagastā, lai ierakstītu vietējo iedzīvotāju atmiņas.

Savu pētniecisko interešu vadīti, vēsturnieki pie teicējiem lielākoties dodas individuāli, bet atmiņu vākšanai mutvārdu vēstures ekspedīciju laikā piemīt īpaša burvība: intensīvs un mērķtiecīgs pētnieciskais darbs nedēļas garumā, vietējās dabas bagātību un kultūras vērtību iepazīšana, līdzīgi domājošo kopā būšana. Ekspedīcijā piedalījās gan pieredzes bagāti pētnieki, gan vēstures bakalaura studiju programmas jaunāko kursu studenti, kuri apguva pirmās iemaņas mutvārdu vēstures liecību vākšanā, tādēļ jo nozīmīga bija iespēja citam no cita mācīties. Katra ekspedīcijas diena bija ļoti piepildīta – ikviens dalībnieks tās laikā veica vairākas intervijas un piedalījās apkārtnes iepazīšanā. Vakaros tika atvēlēts laiks pieredzes apmaiņai, diskusijām, tika pārdomāti un analizēti gūtie iespaidi.

Ikviens cilvēks ir unikāls, tādēļ katra intervija neatkārtojama. Lielākā daļa intervēto dzimuši 20. gs. 30. un 40. gados, vecākā teicēja nākusi pasaulē 1928. gadā. Šo cilvēku dzīvesstāstus ir ļoti svarīgi fiksēt, jo tie glabā atmiņas par saviem vecākiem; agrākajiem bērnības gadiem Ulmaņlaikos vai smagajos Otrā pasaules kara un pēckara gados; totalitāro režīmu pastrādātajām represijām; partizāniem; kolektivizāciju un padomju ikdienu. Daudzu teicēju dzīve nav bijusi vienkārša, tādēļ viņu rūdījums un atziņas ir pārdomas raisošas un iedvesmojošas. Tomēr, šķiet, mutvārdu vēstures liecību vākšanā ieguvēji ir ne tikai intervētāji, bet arī paši teicēji, jo šis process atgādina, ka jaunās paaudzes viņu pieredzi ciena un ir tajā ieinteresētas. Ne visi seniori ikdienā var ar kādu dalīties atmiņās, un parasti sadzīvē vai svētkos tās izskan tikai fragmentāri, nevis kā vienots un visus dzīves posmus aptverošs stāsts. Ekspedīcijas laikā pavisam tika veikti 58 interviju ieraksti, dokumentējot 61 cilvēka dzīvesstāstu, kas papildinās DU HSZI MVC krājumu un būs nozīmīgs Latvijas vēstures pētniecības materiāls. Audioierakstu kopējais ilgums ir  vairāk nekā 76 stundas, pārsvarā individuālie ieraksti pārsniedz vienas stundas garumu (ilgākā intervija ir 4 stundas gara).

Esam pateicīgi teicējiem par sirsnību, viesmīlību, un mums veltīto laiku! Patiesi novērtējam Augšdaugavas novada kultūras nodaļas vadītājas Ināras Mukānes, kā arī vietējo pagastu pārvalžu darbinieku un bibliotekāru ieguldītās pūles teicēju apzināšanā un citu organizatorisko jautājumu risināšanā. Par ekspedīcijas dalībnieku laipno izmitināšanu Raiņa mājā Berķenelē un iepazīstināšanu ar šīs unikālās vietas vēsturi un radošuma piepildīto šodienu esam pateicīgi muzeja vadītājai Inesei Baravikai. Ekspedīcijas norise nebūtu tik raita bez finansiālā atbalsta, ko saņēmām no Valsts Kultūrkapitāla fonda “Sēlijas kultūras programmas” un Augšdaugavas novada pašvaldības atbalsta programmas biedrībām un reliģiskajām organizācijām.

DU MVC krājuma glabātāja Laima Grišule (laima.grisule@du.lv)