DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU Dabas izpētes un vides izglītības centrs publicē metodisku izdevumu par Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris un citu invazīvo kailgliemežu sugu Latvijā ierobežošanas metodēm

04.08.2022
dalies:
drukā:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „DATU IEGUVE PAR SPĀNIJAS KAILGLIEMEŽA (ARION VULGARIS) JAUNAJĀM ATRADNĒM, SUGAS IZPLATĪŠANĀS CEĻIEM, POPULĀCIJU DZĪVOTSPĒJU UN IETEKMI UZ VIETĒJO SARKANĀ KAILGLIEMEŽA (ARION RUFUS) POPULĀCIJU” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis izdevumu “Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes”.

Izdevumā ir atrodama informācija par invazīvajām un potenciāli invazīvajām kailgliemežu sugām Latvijā, invazīvo kailgliemežu ievešanas un izplatīšanās ceļiem, negatīvo ietekmi uz vidi, kailgliemežu ierobežošanu augu un augu atlieku apritē, kā arī sniegts kailgliemežu ierobežošanas metožu izvērtējums.

Izdevuma elektroniskā versija publiskai lietošanai ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā: https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszemes-gliemezu-sugas