DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātes Gada balva un Gada balva zinātnē

22.03.2024
dalies:
drukā:

Š.g. 19. martā plkst. 18.00 Daugavpils teātrī notika Daugavpils Universitātes zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija.

DU Gada balvu zinātnē 2023 saņēma:

 • Dabaszinātņu, inženierzinātņu  un  tehnoloģiju grupā Dr. chem. doc., vad. pētn. JEĻENAI KIRILOVAI par nozīmīgiem zinātniskajiem pētījumiem fluorescento materiālu jomā un izcilu dalību nacionāla un starptautiska mēroga projektos.
 • Humanitāro un mākslas zinātņu un sociālo zinātņu grupā Dr. philol. vad. pētn. ILZEI KAČĀNEI par nozīmīgiem pētījumiem valodniecības un literatūrzinātnes nozares salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē un izcilu dalību starptautiskajos pētniecības projektos.

DU Gada balvu jaunajam zinātniekam 2023 saņēma:

 • Dabaszinātņu, inženierzinātņu  un  tehnoloģiju grupā Ph. D. doc. JĀNIM SNIĶERIM par nozīmīgiem pētījumiem materiālzinātnes un nanotehnoloģiju nozarē, Daugavpils Universitātes popularizēšanu un sadarbības veicināšanu ar citām zinātniskajām institūcijām.
 • Humanitāro un mākslas zinātņu un sociālo zinātņu grupā Ph. D. doc. EDMUNDAM ČIŽO par nozīmīgiem pētījumiem ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, Daugavpils Universitātes popularizēšanu un sadarbības veicināšanu ar citām zinātniskajām institūcijām.

DU balvu par mūža ieguldījumu zinātnē saņēma:

 • Dr. sc. soc., doc. ILZEI ŠENBERGAI par mūža ieguldījumu vēstures un arheoloģijas nozares attīstībā Daugavpils Universitātē.

DU Gada balvas saņēma:

 • Gada students – MARINA VIŠEMIRSKA, Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Sākumizglītības skolotājs” 3. studiju gada studējošā
 • Gada mācībspēks – Dr. philol. ELVĪRA ISAJEVA, Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras asociētā profesore, Krievu valodas un kultūras centra vadītāja
 • Gada sasniegums – pasākums „Zinātnieku nakts 2023”, Zinātņu daļas vadītāja Anna Vanaga
 • Gada darbinieks – PĒTERIS KOKINS, Daugavpils Universitātes direktors
 • Gada labvēlis – LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA, vadītāja Jeļena Šapkova
 • Gada skola – DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA, direktore Oksana Petaško

Galerija

Papildu informācija:
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis:654 25564
E-pasts: ssad@du.lv