DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE SĀKUSI PEDAGOGU PIETEIKUMU REĢISTRĒŠANU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSIEM 2021. GADĀ.

12.03.2021
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) arī 2021. gadā turpina pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu pilnveidotā mācību satura ieviešanai šādās programmās:

  1. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību priekšmetos). Kursi skolotājiem, uzsākot pilnveidotā mācību satura ieviešanu 1.klasē. 36 st.

Pieteikšanās kursiem:

https://visckursi.du.lv/programma/macisanas-lietpratibai-1-3-klase
  1.  “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda un literatūra””. Kursi krievu valodas un literatūras skolotājiem. 30 st.

Pieteikšanās kursiem:

https://visckursi.du.lv/programma/macisanas-lietpratibai-krievu-valoda-un-literatura
  1.  “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””. Kursi krievu valodas (2.svešvalodas) skolotājiem. 30 st.

Pieteikšanās kursiem:

https://visckursi.du.lv/programma/macisanas-lietpratibai-krievu-valoda-svesvaloda

Profesionālās pilnveides kursu programmu mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci par lietpratību mācību jomā, mācību priekšmetā, jaunā mācību satura plānošanā, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā.

Katras programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kā sadarbībā ar kolēģiem plānot jauno mācību saturu jomā un mācību priekšmetā, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īstenot praksē, kā arī pilnveidos prasmi plānot efektīvu mācību stundu tiešsaistē un attālināti.

Kursu programmu docēšanu nodrošina DU pasniedzēji un pedagogi praktiķi.

Mācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides kursu apguvi. Mācību norise tiek plānota tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom.

Papildu informācija pieejama šeit.