DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitāte īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu par brioloģijas ekspertu kapacitātes stiprināšanu

09.11.2023
dalies:
drukā:
Latvijas gada sūna 2023 – Vulfa sfagns Sphagnum wulfianum (Foto: A. Mežaka)

Šoruden Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF) atbalstījis Daugavpils Universitātes (DU) projektu “Jauno un topošo sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu kapacitātes stiprināšana brioloģijā*” (projekta reģ. nr. 1-08/91/2023). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP).

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas dabas ekspertu kapacitāti brioloģijā.

Projektu paredzēts īstenot no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada septembrim. Minētā projekta ietvaros tiks izveidots Latvijas jaunais sūnu saraksts, kurš tiks publicēts DU, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un DAP interneta mājas lapās, kā arī jaunais sūnu saraksts tiks izdots drukātā veidā. Projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk kā desmit Latvijā aktīvi darbojušos sūnu ekspertus un doties Jaunu sūnu sugu atradņu precizēšanā un pārbaudē dabā. Tādējādi tiks precizēti un papildināti aktuālie sūnu sugu dati dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Projekta laikā paredzēts, ka sūnu ekspertu grupa veiks materiālu apkopošanu par īpaši aizsargājamo sūnu sugu noteikšanas pazīmēm un atšķirībām no bieži sastopamām sūnu sugām, tādējādi izveidojot noteikšanas atslēgas. Izstrādātie materiāli būs pieejami un publicēti interneta vietnēs DAP un DU.

Lai veicinātu topošo un jauno ekspertu prasmes un zināšanas, projekta laikā nākamā gada vasarā notiks apmācības jaunajiem un topošajiem sugu un biotopu jomas dabas ekspertiem – sūnu noteikšanā, ekoloģijā un aizsardzībā. Mācības paredzētas DU studiju un pētniecības centrā “Ilgas”.

Projekts taps ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Projekta vadītāja Dr. biol. Anna Mežaka.

*Brioloģija ir bioloģijas apakšnozare, kas pēta sūnas. Sūnas ir pasaulē vecākie sauszemes augi.

Informāciju sagatavoja projekta asistente S. Čingule-Vinogradova