DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātē (DU) viesojās Izraēlas vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi (Sharon Rappaport-Palgi).

22.09.2022
dalies:
drukā:

20. septembrī Daugavpils Universitātē (DU) viesojās Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi (Sharon Rappaport-Palgi). Izraēlas vēstniece apmeklēja Humanitārās fakultātes (HF) dekānes profesores Elīnas Vasiļjevas lekciju “Ebreju diaspora: vēsture un kultūra”, aktīvi iesaistījās tematiskajā nodarbībā par ebreju kalendāru un pastāstīja par ebreju Jaunā gada svētku tradīcijām. Pēc lekcijas notika saistoša saruna ar studentiem, kuri ar interesi uzdeva jautājumus par studiju un tūrisma iespējām Izraēlā un par to, kādi Latvijas svētki vēstniecei šķiet visjautrākie.

Vizītes turpinājumā Izraēlas vēstniece Šārona Rapaporta-Palgi tikās ar HF docētājiem un Erasmus+ programmas koordinatori Lieni Leikumu-Rimicāni. Tikšanās laikā tika apspriesta starpvalstu akadēmiskā sadarbība un jūdaikas studiju iespējas. Liene Leikuma-Rimicāne iepazīstināja ar Erasmus+ programmas darbību ārpus Eiropas.

HF pārstāvēja docētāji, kuri ir iesaistīti dažādos sadarbības un zinātnes projektos ar Izraēlu. HF prodekāne docente Ingrīda Kupšāne piedalījās Izraēlas Holokausta atceres un dokumentācijas centra “Jad Vašem” (Yad Vashem) rīkotajā apmācības programmā Jeruzalemē. Rusistikas un slāvistikas katedras asociētā profesore Elvīra Isajeva un docente Inna Dvorecka stāstīja par sadarbību ar Jeruzalemes Ebreju universitāti. Izraēlas vēstniece ar interesi uzdeva jautājumus par nodarbību vadīšanas pieredzi, atzīmējot, ka Jeruzalemes Ebreju universitāte ir viena no labākajām augstskolām valstī un viena no augstu novērtētajām universitātēm vairākos pasaules reitingos. Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras vadītāja docente Ilze Oļehnoviča stāstīja par dalību Jūdaikas pasaules kongresā Jeruzalemē. Profesore Elīna Vasiļjeva prezentēja projektu, kas ir veltīts Daugavpils ebreju tekstam padomju un postpadomju posmā.

Tikšanās noslēgumā Izraēlas vēstniece Šārona Rapaporta-Palgi atzinīgi novērtēja DU HF pieredzi un potenciālu: studējošo interesi par jūdaikas studijām, pētnieciskos sasniegumus jūdaikas jomā un akadēmisko sadarbību.