DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
20.10.2022 - 22.10.2022
dalies:
drukā:

No 2022. gada 20. līdz 22. oktobrim Daugavpilī, Latvijā, notiks 11. starptautiskā bioloģiskās daudzveidības pētījumu konference (ICBR 2022).

Konferences formāts plānots hibrīd – gan klātienē, gan attālināti.

Konference pulcēs studentus, absolventus, pēcdoktorantus, profesorus un citus pētniekus un sniegs plašu iespēju iedvesmojošām diskusijām un sadarbības tīklu veidošanai. Visi esat aicināti apmeklēt mūsu konferenci un iesniegt kopsavilkumus. Dalība konferencē ar mutisku prezentāciju vai posteri ir bez maksas. Pavadošām personām un apmeklētājiem bez mutiskām vai posteru prezentācijām tiks piemērota konferences maksa 60 eiro apmērā.

Konferences valoda: angļu.

Reģistrācija: līdz 30.09.2022

Abstraktu iesniegšana: 30.09.2022

Konference tiks organizēta par vispārīgām tēmām ar mērķi nodrošināt forumu jaunu rezultātu prezentēšanai un apspriešanai. Zinātniskā programma tiks strukturēta plenārsēdēs, mutiskajās sesijās un stenda referātos. Starptautiski atzītie uzaicinātie plenārsēdes lektori sniegs plašu pārskatu par bioloģiskās daudzveidības pētniecības tēmām. Konferences tēmas ir šādas (bet ne tikai):

  • Bioloģiskā daudzveidība un klasifikācija: faunistika, floristika, sistemātika un filoģenēze
  • Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājspēki: klimata pārmaiņas, piesārņojums, biotopu degradācija un pārmērīga izmantošana
  • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politika, stratēģijas un finansējums
  • Invazīvo svešzemju sugu ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem
  • Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika: ilgtspējīga mežsaimniecība, lauksaimniecība un zivsaimniecība
  • Bioloģiskā daudzveidība saldūdens, jūras un sauszemes ekosistēmās
  • Organismu bioloģija, ģenētiskā bioloģiskā daudzveidība un evolūcija
  • Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana un saglabāšana: zinātniskā izpēte, pārvaldība un prakse
  • Ģeoinformātika bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai: jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi

Konferences laikā organizēsim īpašu sesiju par invazīvām sugām un bioloģisko daudzveidību sadarbībā ar LIFE integrēto projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla pārvaldības un pārvaldības optimizēšana Latvijā”.

Konferences laikā sadarbībā ar DU UNESCO katedru un Starptautiskā tīkla “Journal of Teacher Education for Sustainability” dalībniekiem notiks konferences sesija “Ceļā uz personīgāku un integrētāku ilgtspējas fenomena izpratni skolotājiem un augstākajai izglītībai”. Sesijas dalībnieki aplūkos daudzveidības vērtību no JTES pētnieku pieredzes perspektīvām skolotāju un augstākās izglītības pārorientēšanā uz ilgtspēju.

Konferenci organizē Daugavpils Universitāte LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas, kapacitāte, dati un informētība” (LIFE FOR SPECIES, projekta Nr. LIFE19GIE/LV/000857) ietvaros.

Gaidīsim jūs Daugavpilī!

Organizatoru un zinātniskās komitejas vārdā

Prof. Arvīds Barševskis

Sīkāka informācija un reģistrēšanās konferenceihttps://biodiversityconference.biology.lv/