DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Attālināti darbu uzsāk 17. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”

14.10.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 14. un 15. oktobrī Daugavpils Universitātē jau septiņpadsmito reizi notiek starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”, kuru organizē DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūts sadarbībā ar SZF Ekonomikas un Socioloģijas, Sociālās psiholoģijas un Tiesību katedrām. Arī šoreiz COVID-19 pandēmijas dēļ konference ir mainījusi ierasto formātu un norisinās attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Konference plaši un ilgstoši sadarbojas ar pašmāju un ārvalstu universitātēm un augstskolām – Programmas komitejā ir pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Portugāles, Polijas, Bulgārijas, Horvātijas, Ukrainas, Gruzijas. Konferences mērķi ir sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā, popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā, veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē un starpvalstu sadarbību, kā arī veicināt studējošo, jauno zinātnieku un uzņēmējdarbības sektora pārstāvju iesaisti pētnieciskajā darbā.

Darbs konferencē norisināsies divās plenārsēdēs un trijās darba grupās piecos sociālo zinātņu virzienos: Ekonomika – Reģionālā ekonomika, Finanses un kredīts; Tiesību zinātne, kā arī Socioloģija, Sociālā psiholoģija un Vadībzinātne. Konferences darba kārtībā ir iekļauti pētījumu rezultāti par ekonomisko procesu modelēšanu, finanšu pratību, ilgtspējīgu attīstību, civiltiesību un krimināltiesību aktuālajiem jautājumiem Eiropas Savienības un nacionālajā praksē, darba tirgus attīstības tendencēm, darba vietu pievilcību un darbinieku apmierinātību ar darbu, stresu darba vietās un izglītības procesā, klimata pārmaiņu ietekmi uz finanšu sektoru, civilizācijas attīstības iezīmēm, reliģijas lomu sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos, kā arī aktuālajām Covid-19 pandēmijas radītajām sociāli-ekonomiskajām sekām un izaicinājumiem ģeopolitiskajā jomā.

Kopumā konferencē būs pārstāvēti vairāk nekā astoņdesmit zinātnieku pētījumu rezultāti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Gruzijas. Konferences dalībnieki pārstāv vairāk nekā divdesmit universitātes, augstskolas, zinātniskās institūcijas, koledžas, iestādes.

Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos”, kas ir iekļauti  Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija) sarakstos.

Konferences atklāšana notiks 14. oktobrī Zoom platformā plkst. 9.30. Atklāšanā Konferences dalībniekus uzrunās Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra vadītājs profesors Vladimirs Meņšikovs, Sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Teivāns-Treinovskis, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktore profesore Anita Stašulāne un Daugavpils Universitātes rektore profesore Irēna Kokina.

KONFERENCES PROGRAMMA

Papildu informācija:
Dr.oec. Viktorija Šipilova
E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv