DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

APSTIPRINĀTI “DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES PĒTNIECĪBAS PROJEKTU KONKURSA” 2024. GADA REZULTĀTI

15.02.2024
dalies:
drukā:

Pētniecības projektu konkursa vispārīgie mērķi:

  • nodrošināt DU zinātniskās darbības attīstību un zinātnisko izcilību;
  • veicināt DU akadēmiskā, zinātniskā personāla un studējošo pētniecisko izaugsmi;
  • sekmēt zinātnisko rezultātu praktisko pielietojamību, sadarbību ar privāto sektoru un papildu ārējā finansējuma piesaisti;
  • veidot inovatīvas starpdisciplināras pētnieciskās grupas aktuālu pētniecisko tēmu ieviešanai.

Pētniecības projektu konkursa specifiskie mērķi:

  • DU doktorantu, doktora grāda pretendentu iesaiste zinātniskajā darbībā;
  • Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs indeksētu publikāciju skaita pieauguma veicināšana DU.

Kopumā tika iesniegti 26 projektu pieteikumi. Lai organizētu iesniegto projektu izvērtēšanu, DU Zinātnes padomē tika apstiprināta projektu izvērtēšanas ekspertu komisija 7 LZP ekspertu sastāvā.

Pamatojoties uz ekspertu komisijas sēdes vērtējumu, tika apstiprināti 17 projekti: 9 – dabaszinātnēs, 8 – sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Nr. p.k. Reģistrācijas Nr.Projekta nosaukumsPiešķirtais finansējums, EUR
 1.14-95/2024/4Zooplanktona un makrobezmugurkaulnieku cenožu telpiski strukturālās un funkcionālās izmaiņas Daugavā3000.00
 2.14-95/2024/5Laiks un vērtības Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija – II3000.00
 3.14-95/2024/6Metaboliska sindroma un tā klīnisko un laboratorisko radītāju saistība ar pastaigām un sporta aktivitātēm svaigā gaisā3000.00
 4.14-95/2024/7Latgales ebreju teksts: identitātes savdabīgums3000.00
 5.14-95/2024/8Iedzīvotāju depopulācijas izpēte ekonomiskās attīstības un sabiedrības labklājības kontekstā Latvijas reģionos3000.00
 6.14-95/2024/9Dzīvās atmiņas reprezentācija: kultūrvēsturiskais un literārais aspekts3000.00
 7.14-95/2024/10Administratīvo pakalpojumu kvalitātes ilgtspējības novērtējums Latvijas publiskā sektora iestādēs un pašvaldībās2391.55
 8.14-95/2024/11Hiperbārās oksigenācijas ietekme uz augļu mušu (Drosophila melanogaster Meigen, 1830) novecošanos un dzīves ilgumu3000.00
 9.14-95/2024/13Zemes kameņu (Bombus terrestris Linnaeus, 1758) spārnu svārstīgā asimetrija dažādos biotopos3000.00
 10.14-95/2024/14Latvijas sociāli ekonomiskās drošības pētījums ES valstu kontekstā3000.00
 11.14-95/2024/15Startup ekosistēmas: starptautiskā pieredze3000.00
 12.14-95/2024/16Ideoloģija, cenzūra un teksts naratīvu izpētē: padomju Latvijas pieredze3000.00
 13.14-95/2024/19Miltu melnuļu (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) imūnsistēmas profilaktiskā aktivācija ar zarnu mikrobioma starpniecību3000.00
 14.14-95/2024/20Ag un Au nanodaļiņu biosintēze izmantojot Medicago Sativa L. kallusu kultūras3000.00
15.14-95/2024/22Inovatīvas biogāzes ražošanas metodes, izmantojot zivju pārstrādes un akvakultūras pārpalikumus3000.00
 16.14-95/2024/24Portatīva multisensora izstrāde piesārņojošo elementu noteikšanai ūdenī3000,00
 17.14-95/2024/26Ģints Metapocyrtus Heller, 1912 taksonomiskie pētījumi Orientālajā reģionā3000.00

DU Zinātņu daļa izsaka pateicību visiem projektu pieteikumu sagatavotājiem par DU iekšējās pētniecības projektu konkursa idejas atbalstu ar inovatīvu projektu koncepcijām.

Papildu informācija:
Vienības iela 13, 219. kab.
Tālr. 654 25452
E-pasts: zinda@du.lv