DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
21.02.2022
dalies:
drukā:

DU Ekonomikas promocijas padomē aizstāvēts kārtējais promocijas darbs!

Šī gada 17. februārī Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomē apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība” zinātniskā grāda pretendente Iveta Katelo veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs” (promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr. psych., profesore Irēna Kokina).

Ivetas Katelo promocijas darba ietvaros veikta administratīvo pakalpojumu klasifikācijas analīze, to kvalitātes novērtējums Latvijas publiskā sektora iestādēs un administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modeļa izstrāde. Promocijas darba izpētes rezultāti sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas publiskā sektora analīzē un publiskās pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā.

Humanitāro un sociālo pētījumu institūta Sociālo pētījumu centra kolektīvs sveic Ivetu Katelo!