DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām uz Eiropas mediju vides attīstības iespējām veltītu lekciju un diskusiju Daugavpils Universitātē

12.02.2024
dalies:
drukā:

MŪSU BRĪVĪBAS SCENĀRIJI

Aicinām uz Eiropas mediju vides attīstības iespējām veltītu lekciju un diskusiju Daugavpils Universitātē

27. februārī plkst 11.30, Parādes iela 1A- 130. aud.

            Masu mediji nereti tiek dēvēti par ceturto varu, un tiem ir liela loma informācijas nodrošināšanā un diskusijas uzturēšanā starp dažādām sabiedrības grupām, kas ir demokrātijas pamatu pamats. Mūsu valstī līdzīgi kā citās liberāli demokrātiskās valstīs konstitūcija par pamanormu nosaka izteiksmes un informācijas iegūšanas brīvību un aizliedz cenzūru. Žurnālistikai un profesionāliem masu medijiem kā publiskās komunikācijas nodrošinātājiem šajā sistēmā izsenis ir centrāla loma, tādēļ daļa no vārda brīvības ietver arī brīvas preses principu. Tomēr tehnoloģiju attīstības rezultātā mainījušās informācijas iegūšanas, glabāšanas un no komunikācijas formas, bieži vien izvirzot jaunus jautājumus un riskus šo pamatbrīvību nodrošināšanai.

            Kā pielāgot, bet uzturēt normas, kas regulē vārda brīvību modernajā pasaulē? Kas būtu jāzina un jādara katram – kā žurnālistam, tā mediju lietotājam? Kā veidot publiskajā telpā objektīvos faktos un argumentētos viedokļos balstītu diskusiju, kas ievērotu un cienītu arī mazāko sociālo grupu intereses? Kādi riski un draudi būtu jāņem vērā un jānovērš mūsdienu sarežģītajā un ātrajā pasaulē, lai brīvības scenāriji attīstītu demokrātiju mūsu sabiedrībā, nevis tuvinātu to bojāejai? Ar šiem un saistītiem jautājumiem Rīgas Stradiņa universitātes komunikācijas pētnieki trīs gadus nodarbojušies HORIZON 2020 programmā MEDIADELCOM – MEKLĒJOT RISKUS UN IESPĒJAS EIROPAS MEDIJU LAUKAM https://www.mediadelcom.eu/, kur 14 valstu pētnieku komandā, tika izpētīti un salīdzināti dažādi aktuāli mediju vides jautājumi, lai gala rezultātā no dažādu valstu skatpunktiem modelētu scenārijus Eiropas mediju jomas attīstībai.

            Projekta noslēdzošie pasākumi 2024.gada 27. februārī notiks tieši Daugavpilī. Plkst. 11.30 Daugavpils Universitātē aicinām uz atvērto lekciju – diskusiju ar projekta pētniekiem no Latvijas un ārvalstu partneriem. Pasākumā būs divas daļas – pirmajā daļā plkst. 11.30, Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece un Latvijas Sabiedrisko mediju ombuds profesore Anda Rožukalne uzrunās studentus un citus interesentus ar lekciju “Informācijas traucējumi 3.0. Vai mediju un žurnālistikas ētika ir vienīgais risinājums?” Šī daļa risināsies latviešu valodā. Otrajā daļā (angliski) par savu valstu mediju vides izaicinājumiem un iespējām demokrātijas un izsvērtas komunikācijas nodrošināšanā runās projekta pētnieki no Polijas, Vācijas, Igaunijas, Čehijas, Rumānijas un Slovākijas. Būs iespēja arī iesaistīties sarunā un uzstādīt jautājumus.

Dalībnieka anketa: https://forms.gle/H55M7AxWMnd5tFor6

Vairāk par projektu un pasākumu:

Alnis Stakle

http://www.alnisstakle.com

@theoryofme